Máy phun sơn xây dựng

 • Máy phun sơn Yamafuji GTB-390

  Máy phun sơn Yamafuji GTB-390

  Liên hệ
  - Công suất: 1000W
  - Áp lực tối đa: 2L / min
  - Đường kính vòi phun: 0.019in
  - Áp suất tối đa của vòi cao áp: 23MPa
  - Trọng lượng: 14.5kg
 • Máy phun sơn Yamafuji GTB-695

  Máy phun sơn Yamafuji GTB-695

  Liên hệ
  - Moter Power: 2500W
  - Đường kính vòi phun: 0.025in
  - Áp suất tối đa của vòi cao áp: 23MPa
  - Áp lực tối đa: 2,8L / min
 • Máy phun sơn Yam​afuji GTB-495

  Máy phun sơn Yam​afuji GTB-495

  Liên hệ
  - Nguồn điện: 220V / 50Hz
  - Áp suất tối đa của vòi cao áp: 23MPa
  - Đường kính vòi phun: 0.021in
  - Áp suất tối đa: 2,2L / phút
 • Máy phun sơn Yamafuji GTB-1095

  Máy phun sơn Yamafuji GTB-1095

  Liên hệ
  - Công suất: 4000W
  - Áp suất tối đa của vòi cao áp: 23MPa
  - Đường kính vòi phun: 0.035in
  - Áp suất tối đa: 5L / phút
  - Đường kính vòi phun: 0,035in
Liên hệ