Máy phun hạt

 • -10%
  Máy phun hạt Honda 4 thì AH-26L GX35 TT (AMITA)

  Máy phun hạt Honda 4 thì AH-26L GX35 TT (AMITA)

  5.700.000 ₫6.350.000 ₫
  - Động cơ             Honda GX35T SD
  - Công suất         1.6HP
  - Dung tích xilanh             35.8cc
  - Dung tích thùng             26Lít
  - Trọng lượng khô            15kg
 • -6%
  Máy phun hạt 4 thì Honda AH-26L GX35 LH (AMITA)

  Máy phun hạt 4 thì Honda AH-26L GX35 LH (AMITA)

  6.150.000 ₫6.560.000 ₫
  - Công suất         1.6HP
  - Dung tích xilanh             35.8cc
  - Dung tích thùng thuốc 26Lít
  - Trọng lượng khô            14.5kg
 • Máy phun hạt 4 thì Honda AH-26L GX50 TT (AMITA)

  Máy phun hạt 4 thì Honda AH-26L GX50 TT (AMITA)

  6.750.000 ₫0 ₫
  - Công suất         2HP
  - Dung tích xilanh             49CC
  - Dung tích thùng thuốc 26Lít
  - Trọng lượng khô            15kg
 • -7%
  Máy phun hạt Honda 4 thì AH-26L GX50 LH (AMITA)

  Máy phun hạt Honda 4 thì AH-26L GX50 LH (AMITA)

  7.050.000 ₫7.560.000 ₫
  - Công suất         2HP
  - Dung tích xilanh             49cc
  - Dung tích thùng             26Lít
  - Trọng lượng khô            15kg
 • -8%
  Máy phun hạt 4 thì Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

  Máy phun hạt 4 thì Honda VH-26L GX35 TT (VOLGA)

  5.750.000 ₫6.250.000 ₫
  - Công suất         1.6HP
  - Dung tích xilanh             35.8cc
  - Dung tích thùng thuốc 26 Lít
  - Trọng lượng khô            14.5 kg
 • -9%
  Máy phun hạt Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)

  Máy phun hạt Honda VH-26L GX35 LH (VOLGA)

  6.200.000 ₫6.780.000 ₫
  - Công suất         1.6HP
  - Dung tích xianh              35.8cc
  - Dung tích thùng             26Lít
  - Trọng lượng khô            14.5kg
 • -8%
  Máy phun hạt Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

  Máy phun hạt Honda VH-26L GX50 TT (VOLGA)

  6.650.000 ₫7.250.000 ₫
  - Động cơ             Honda GX50T SD
  - Công suất         2HP
  - Dung tích xianh              49cc
  - Trọng lượng khô            15kg
 • -11%
  Máy phun hạt Honda VH-26L GX50 LH (VOLGA)

  Máy phun hạt Honda VH-26L GX50 LH (VOLGA)

  7.050.000 ₫7.890.000 ₫
  - Công suất         2HP
  - Dung tích xilanh             49cc
  - Dung tích thùng             26Lít
  - Trọng lượng khô            15kg
Liên hệ