Kết quả tìm kiếm: bộ đàm motorola

Tìm thấy 21 kết quả với từ khóa bộ đàm motorola. Đang hiển thị từ 1 đến 21.
 • Bộ Đàm Motorola GP 525

  Bộ Đàm Motorola GP 525

  Liên hệ
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 Km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 1750 mAH
 • -22%
  Bộ Đàm Motorola GP 588

  Bộ Đàm Motorola GP 588

  850.000 ₫1.090.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 Km
  - Dung lượng pin: 1500 mAH
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
 • -26%
  Bộ Đàm Motorola GP 980

  Bộ Đàm Motorola GP 980

  465.000 ₫625.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 Km
  - Dung lượng kênh nhớ:  16 kênh
  - Dung lượng pin: 2200 mAH
 • -9%
  Bộ Đàm Motorola CP 288S

  Bộ Đàm Motorola CP 288S

  645.000 ₫705.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 Km
  - Dung lượng kênh nhớ:  16 kênh
  - Dung lượng pin: 3800 mAH
 • -22%
  Bộ Đàm Motorola TH 3170

  Bộ Đàm Motorola TH 3170

  1.215.000 ₫1.565.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~3 Km
  - Dung lượng kênh nhớ:  16 kênh
  - Dung lượng pin: 1500 mAH
 • -28%
  Bộ Đàm Motorola SMP 418 UHF

  Bộ Đàm Motorola SMP 418 UHF

  1.050.000 ₫1.450.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 watt
  - Cự ly liên lạc: 1~3 Km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 1200 mAH
 • -7%
  Bộ Đàm Motorola CP 1300

  Bộ Đàm Motorola CP 1300

  3.950.000 ₫4.250.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~3 km
  - Dung lượng pin: 1500mAh
  - Dung lượng kênh nhớ: 99 kênh
 • -11%
  Bộ Đàm Motorola GP 1660

  Bộ Đàm Motorola GP 1660

  3.510.000 ₫3.955.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5Watt
  - Dung lượng kênh nhớ: 99 kênh
  - Cự ly liên lạc: 1-3km
  - Dung lượng pin: 1500mAh
 • -12%
  Bộ Đàm Motorola GP 338

  Bộ Đàm Motorola GP 338

  1.450.000 ₫1.650.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5Watt
  - Cự ly liên lạc: 1-3km
  - Dung lượng pin: 2100mAh
  - Dung lượng kênh nhớ: 199 kênh
 • -24%
  Bộ Đàm Motorola GP-6600

  Bộ Đàm Motorola GP-6600

  945.000 ₫1.250.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 7Watt
  - Cự ly liên lạc: 1-3km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 2600mAh
 • -26%
  Bộ Đàm Motorola GP 329

  Bộ Đàm Motorola GP 329

  780.000 ₫1.050.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 7 Watt
  - Cự ly liên lạc:1-2km
  - Dung lượng pin: 2600 mAh
  - Dung lượng kênh nhớ:16 kênh
 • -21%
  Bộ Đàm Motorola GP 368 UHF

  Bộ Đàm Motorola GP 368 UHF

  990.000 ₫1.250.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 Km
  - Dung lượng pin: 2100 mAH
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
 • -15%
  Bộ Đàm Motorola MT-918

  Bộ Đàm Motorola MT-918

  520.000 ₫615.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 watt
  - Cự ly liên lạc: 2~3 km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 1500mAh
 • -11%
  Bộ Đàm Motorola GP 668

  Bộ Đàm Motorola GP 668

  375.000 ₫420.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 1500 mAH
 • -19%
  Bộ Đàm Motorola GP 900 PLUS UHF+VHF

  Bộ Đàm Motorola GP 900 PLUS UHF+VHF

  990.000 ₫1.215.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~3 km
  - Dung lượng pin: 1300 mAH
  - Dung lượng kênh nhớ: 199 kênh
 • -19%
  Bộ Đàm Motorola GP 600

  Bộ Đàm Motorola GP 600

  850.000 ₫1.050.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~2 km
  - Dung lượng pin: 1300 mAH
  - Thời gian sử dụng pin:8~10 giờ
 • -13%
  Bộ Đàm Motorola GP 7500 Hợp Sóng UHF + VHF

  Bộ Đàm Motorola GP 7500 Hợp Sóng UHF + VHF

  970.000 ₫1.115.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 8 watt
  - Cự ly liên lạc: 1~4 km
  - Dung lượng kênh nhớ: 199 kênh
  - Dung lượng pin: 2800 mAH
 • -26%
  Bộ Đàm Motorola GP 328S

  Bộ Đàm Motorola GP 328S

  850.000 ₫1.150.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 5 W
  - Cự ly liên lạc: 1~3 Km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 2100 mAH
 • -16%
  Bộ Đàm Motorola GP 800

  Bộ Đàm Motorola GP 800

  1.225.000 ₫1.450.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 12W
  - Cự ly liên lạc: 1~5 km
  - Dung lượng kênh nhớ:  16 kênh
  - Dung lượng pin: 5500 mAH
 • -15%
  Bộ Đàm Motorola GP 960 UHF

  Bộ Đàm Motorola GP 960 UHF

  1.325.000 ₫1.550.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 10 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~4 km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 2800 mAH
 • -17%
  Bộ Đàm Motorola GP 3588 Plus UHF-VHF

  Bộ Đàm Motorola GP 3588 Plus UHF-VHF

  1.120.000 ₫1.345.000 ₫
  - Công xuất phát xạ: 12 Watt
  - Cự ly liên lạc: 1~4 km
  - Dung lượng kênh nhớ: 16 kênh
  - Dung lượng pin: 3800 mAH
Liên hệ