Sản phẩm mới

 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

  Liên hệ
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.8 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5.6 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.98 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

  Liên hệ
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.95 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

  Liên hệ
  - Thang rút có khóa gấp tự động.
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.92 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

  Liên hệ
  - Thang rút có khóa gấp tự động.
  - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.89 m.
Liên hệ