Sản phẩm mới

 • Bút Đo Độ Mặn Nhiệt Độ HI98319

  Bút Đo Độ Mặn Nhiệt Độ HI98319

  Liên hệ
  - Bù nhiệt độ: Tự động từ 5 đến 50.0°C
  - Pin: 1 pin CR2032 3V Li-Ion / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục
  - Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
  - Kích thước: 175 x 41 x 23 mm
 • Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822

  Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL (to cover prism totally)
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và  and kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Khúc Xạ Kế Đo NaCl Trong Thực Phẩm HI96821

  Khúc Xạ Kế Đo NaCl Trong Thực Phẩm HI96821

  Liên hệ
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và kính thủy tinh
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
  - Vỏ: IP65
  - Nguồn điện: 9 V
 • Máy Đo Độ Mặn Trong Thực Phẩm HACCP HI931102

  Máy Đo Độ Mặn Trong Thực Phẩm HACCP HI931102

  Liên hệ
  - Trở ra: 10¹² Ohms
  - Nguồn điện: 3 pin 1.5V
  - Môi trường: 0 đến 50 ° C (32 đến 122 ° F); Tối đa 100%
  - Kích thước: 185 x 72x 36 mm
  - Khối lượng: 300 g