Thang Nhôm Rút

 • Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-46

  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-46

  3.090.000 ₫0 ₫
  - Kích thước kéo dài chữ A2: 3.2 m
  - Kích thước rút gọn chữ A1: 1.85 m
  - Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.8 m
  - Kích thước kéo dài chữ  I2: 6.8  m
 • -5%
  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-45

  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-45

  2.544.000 ₫2.680.000 ₫
  - Kích thước kéo dài chữ A2: 2.7 m
  - Kích thước rút gọn chữ A1: 1.6 m
  - Kích thước kéo dài chữ  I2: 5.6  m
  - Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.2 m
 • -15%
  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-44

  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-44

  2.094.000 ₫2.450.000 ₫
  - Kích thước kéo dài chữ A2: 2.15 m
  - Kích thước rút gọn chữ A1: 1.3 m
  - Kích thước kéo dài chữ  I2: 4.5  m
  - Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.65 m
 • -14%
  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-43

  Thang nhôm rút đa năng Hyundai LS-43

  1.690.000 ₫1.965.000 ₫
  - Chất liệu : Hợp kim nhôm
  - Công nghệ: Hàn Quốc
  - Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.05 m
  - Kích thước rút gọn chữ A1: 0.95 m
 • -4%
  Thang nhôm rút Xstep XT-380

  Thang nhôm rút Xstep XT-380

  3.990.000 ₫4.165.000 ₫
  - Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  - Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  - Tổng số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  - Loại nhôm: 6063
 • -7%
  Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-19

  Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-19

  2.765.000 ₫2.965.000 ₫
  - Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  - Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  - Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  - Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
 • -8%
  Thang nhôm rút gọn Xstep XM-25

  Thang nhôm rút gọn Xstep XM-25

  3.542.000 ₫3.854.000 ₫
  - Chiều dài khi mở thang: 5 m
  - Chiều dài khi đóng thang: 98 cm
  - Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  - Loại nhôm: 6063
 • -4%
  Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-28

  Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-28

  3.845.000 ₫3.985.000 ₫
  - Công nghệ: Mỹ
  - Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  - Chiều dài khi mở thang: 5,6 m
  - Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  - Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
 • -5%
  Thang nhôm rút gọn chữ A HAKACHI HM-24CP

  Thang nhôm rút gọn chữ A HAKACHI HM-24CP

  4.710.000 ₫4.965.000 ₫
  - Số bậc: 18 bậc
  - Chiều cao tối đa: 3.6m
  - Chiều dài rút gọn:1.04m
  - Khoảng cách giữa các bậc: 37cm
 • -12%
  Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Hakachi HM-18CP

  Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Hakachi HM-18CP

  3.130.000 ₫3.560.000 ₫
  - Số bậc: 18 bậc
  - Chiều cao tối đa: 5.6m
  - Chiều dài rút gọn: 0.91m
  - Chiều cao chữ A: 2,8m
 • -7%
  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HM-16CP

  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HM-16CP

  2.595.000 ₫2.785.000 ₫
  - Chiều cao tối đa: 5m
  - Số bậc: 16 bậc
  - Chiều dài rút gọn: 0,88m
  - Trọng lượng: 17 kg
 • -8%
  Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14CP

  Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14CP

  2.445.000 ₫2.654.000 ₫
  - Số bậc: 14 bậc
  - Chiều cao tối đa: 4.4m
  - Chiều dài rút gọn: 0,85m
  - Chiều cao chữ A: 2.2m
 • -5%
  Thang Nhôm Rút Chữ A Hakachi HM-12CP

  Thang Nhôm Rút Chữ A Hakachi HM-12CP

  2.845.000 ₫2.985.000 ₫
  - Tải trọng : 150 kg
  - Số bậc: 12 bậc
  - Chiều dài rút gọn:  0,82m
  - Chiều cao tối đa: 3.8m
 • -10%
  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HT-500CP

  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HT-500CP

  2.392.000 ₫2.650.000 ₫
  - Model: HT-500CP
  - Hãng sản xuất: Hakachi
  - Chiều cao tối đa: 5m
  - Số bậc: 15
 • -11%
  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HT-440CP

  Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HT-440CP

  2.445.000 ₫2.750.000 ₫
  - Model: HT-440CP
  - Hãng sản xuất: Hakachi
  - Số bậc: 15
  - Chiều cao rút gọn: 0.92m
 • -15%
  Thang Nhôm Rút Đơn Hakachi HT-410CP

  Thang Nhôm Rút Đơn Hakachi HT-410CP

  2.245.000 ₫2.650.000 ₫
  - Chiều dài khi đóng thang: 89 cm
  - Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  - Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  - Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063 tiêu chuẩn
 • -6%
  Thang Nhôm Rút Gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang Nhôm Rút Gọn HAKACHI HT-380CP

  1.975.000 ₫2.105.000 ₫
  - Chiều dài khi đóng thang: 86 cm
  - Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  - Tổng số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
 • -13%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

  4.010.000 ₫4.600.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A: 2.7m
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I): 5.6m
  • Chiều dài rút gọn: 0.99m
  • Trọng lượng: 22,48kg
 • -12%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

  3.720.000 ₫4.250.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A: 2.4m
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I): 5m
  • Chiều dài rút gọn: 0.96m
  • Trọng lượng: 19,84kg
 • -14%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

  3.440.000 ₫3.990.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A: 2.1m
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I): 4.4m
  • Chiều dài rút gọn: 0.93m
  • Trọng lượng: 17,5 kg
 • -10%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

  3.140.000 ₫3.500.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A: 1.80m
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I): 3.8m
  • Chiều dài rút gọn: 0.9m
  • Trọng lượng: 15,24kg
 • -8%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI

  2.960.000 ₫3.200.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A 1,90m,
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3,8m
  • Chiều dài rút gọn 0,9m,
  • Trọng lượng 13,7 kg
 • -9%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI

  3.190.000 ₫3.520.000 ₫
  • Màu sắc đai: xanh dương
  • Kích thước 93x48x17,5 cm
  • Chiều cao tối đa chữ A 2.1m,Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 4.4m
  • Chiều dài rút gọn 0.93m,
 • -11%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI

  3.500.000 ₫3.950.000 ₫
  • Chiều cao tối đa chữ A 2.4m,

  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m

  • Chiều dài rút gọn 96cm,

 • -6%
  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI

  Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI

  3.740.000 ₫3.990.000 ₫
  • Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5.6m
  • Chiều dài rút gọn 99cm,
  • Trọng lượng 21kg,
  • Số bậc: 2×9 bậc
 • -8%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS

  2.940.000 ₫3.200.000 ₫
  • Khối lượng: 13kg
  • Số bậc: 13 bậc
  • Tải trọng: 150kg
  • Ống trên cùng được thiết kế đường kính 36mm lớn hơn so với thang nhôm thông thường.
 • -8%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38NS

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38NS

  2.440.000 ₫2.650.000 ₫
  • Kich thước mở: 380*48*9cm
  • Chiều cao tối đa: 3.8cm
  • Khoảng cách bậc: 30cm
  • Khối lượng: 11kg
 • -12%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

  1.970.000 ₫2.250.000 ₫
  • Kích thước 80.5×49×9 cm
  • Chiều cao tối đa: 3.2m
  • Chiều dài rút gọn: 0.8m
  • Trọng lượng: 8.7kg
 • -8%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

  2.260.000 ₫2.450.000 ₫
  • Độ dày nhôm: 1,2 – 1,5 mm
  • Kích thước 87×49,5×9,8 cm
  • Chiều cao tối đa: 3.8m
  • Chiều dài rút gọn: 0.87m
 • -6%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

  2.490.000 ₫2.650.000 ₫
  • Kích thước: 97x49,5x9,8 cm
  • Chiều cao tối đa: 4.4m
  • Chiều dài rút gọn: 0.91m
 • -9%
  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

  2.825.000 ₫3.100.000 ₫
  • Chiều cao tối đa: 4.8m
  • Chiều dài rút gọn: 0.97m
  • Trọng lượng: 13,2kg
  • Tải trọng: 150 kg, tiêu chuẩn EN313
  • Số bậc: 14 bậc
 • -5%
  Thang nhôm rút đôi Ameca AMI – 500

  Thang nhôm rút đôi Ameca AMI – 500

  2.745.000 ₫2.895.000 ₫
   - Chiều dài rút gọn 0.91m
   - Trọng lượng 17,8 kg
   - Số bậc: 2x8 bậc
   - Chất liệu: hợp kim nhô
 • -4%
  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT709B

  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT709B

  3.495.000 ₫3.650.000 ₫
  - Trọng lượng sản phẩm : 20.4 kg
  - Trọng lượng cả bao bì : 21.5kg
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
 • -10%
  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT708B

  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT708B

  3.290.000 ₫3.650.000 ₫
  – Thang rút có khóa gấp tự động
  – Chiều cao tối đa chữ A : 2.37m
  – Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5m
  – Chiều dài rút gọn 0.95m
 • Thang nhôm rút gọn SUMO ADT312B

  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT312B

  2.620.000 ₫0 ₫
  • Chất liệu: Hợp kim nhôm
  • Kích thước đóng gói: 50,5cm x 10cm x 121cm
  • Trọng lượng bao bì: 13kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 13kg
 • -7%
  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT314B

  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT314B

  3.130.000 ₫3.350.000 ₫
  - Hãng: Sumo
  - Model ADT314B
  - Hình dáng: đơn rút chữ I
  - Chiều dài rút gọn: 1,19m
 • -14%
  Thang nhôm rút gọn đơn 4,4m  SUMO ADT314B

  Thang nhôm rút gọn đơn 4,4m  SUMO ADT314B

  3.135.000 ₫3.650.000 ₫
  - Chiều cao tối đa : 4.4m.
  - Chiều dài rút gọn 1.05m.
  - Số bậc: 15 bậc.
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm.

   
 • -7%
  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT806B

  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT806B

  3.385.000 ₫3.650.000 ₫
  • Trọng lượng bao bì: 15kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 14kg
  • Thương hiệu: Thái Lan
  • Sản xuất tại: Trung Quốc
 • -9%
  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT707B

  Thang Nhôm Rút Gọn (Chữ A) Advindeq ADT707B

  3.360.000 ₫3.685.000 ₫
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4m
  - Chiều dài rút gọn 0.92m
  - Trọng lượng sản phẩm : 16 kg
  - Trọng lượng cả bao bì : 17 kg
 • -9%
  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT807B

  Thang nhôm rút gọn SUMO ADT807B

  3.635.000 ₫3.985.000 ₫
  • Kích thước đóng gói: 104cm x 48cm x 18cm
  • Trọng lượng bao bì: 18kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 17kg
 • -8%
  Thang Nhôm Rút Gọn Advindeq ADT706B

  Thang Nhôm Rút Gọn Advindeq ADT706B

  2.740.000 ₫2.963.000 ₫
   - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.89m
 • -4%
  Thang nhôm rút gọn SUMO  ADT808B

  Thang nhôm rút gọn SUMO  ADT808B

  3.990.000 ₫4.150.000 ₫
  • Chiều cao tối đa: chữ A(2,37m) ; chữ I (5m)
  • Kích thước đóng gói: 109cm x 48cm x 19cm
  • Trọng lượng bao bì: 21kg
  • Trọng lượng sản phẩm: 20kg
 • -23%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT214B

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT214B

  2.040.000 ₫2.650.000 ₫
  - Số bậc: 14 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 325mm
  - Chiều cao tối đa : 4.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.97m
 • -8%
  Thang nhôm rút gọn đơn 3.8m SUMO ADT312B

  Thang nhôm rút gọn đơn 3.8m SUMO ADT312B

  2.620.000 ₫2.850.000 ₫
  - Chiều cao tối đa : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 1.09m
  - Số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
 • -8%
  Thang nhôm rút gọn đơn  Sumo ADT310B(3.2m)

  Thang nhôm rút gọn đơn  Sumo ADT310B(3.2m)

  2.310.000 ₫2.515.000 ₫
  - Chiều cao tối đa : 3.2m.
  - Chiều dài rút gọn 0.77m.
  - Số bậc: 11 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
 • -8%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT214F

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT214F

  2.345.000 ₫2.550.000 ₫
  - Khoảng cách giữa các bậc : 355mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Chiều cao tối đa : 4.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.94m
 • -3%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT212F

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT212F

  2.092.000 ₫2.150.000 ₫
  - Số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chiều cao tối đa : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.86m
 • -8%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT212B (Màu Xanh)

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT212B (Màu Xanh)

  2.350.000 ₫2.560.000 ₫
  - Số bậc: 13 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc: 300mm
  - Chiều cao tối đa: 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.86m
 • -14%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT210B

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT210B

  1.595.000 ₫1.854.000 ₫
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Trọng lượng sản phẩm : 8.4 kg
 • -23%
  Thang nhôm rút gọn đơn Sumo ADT308B(2,6m)

  Thang nhôm rút gọn đơn Sumo ADT308B(2,6m)

  2.035.000 ₫2.653.000 ₫
  - Chiều cao tối đa : 2.6m
   - Chiều dài rút gọn 0.89m
   - Trọng lượng sản phẩm : 7.1 kg
   - Số bậc: 9 bậc
   
 • -6%
  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT208B

  Thang Nhôm Rút Gọn Đơn Advindeq ADT208B

  1.545.000 ₫1.650.000 ₫
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Chiều cao tối đa : 2.6m
  - Chiều dài rút gọn 0.74m
Thang nhôm rút là một trong những công cụ đắc lực trong ngành điện lực, viễn thông hay sơn sửa chữa trong gia đình. Đây là dòng thang nhôm có thể kéo dài để sử dụng và rút gọn khi di chuyển hay cất giữ mà không chiếm nhiều không gian, diện tích. Dòng thang rút gọn được chia làm 2 loại là thang rút đơn và thang rút đôi do Hải Minh Shop cung cấp chất lượng, bền bỉ được người tiêu dùng ưa chuộng hiện nay
Liên hệ