Thang nhôm Ninda

 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

  2.605.000
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.8 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5.6 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.98 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

  2.325.000
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.95 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

  2.115.000
  - Thang rút có khóa gấp tự động.
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.92 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

  1.915.000
  - Thang rút có khóa gấp tự động.
  - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83 m.
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8 m.
  - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.89 m.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

  2.020.000
  - Khoảng cách giữa các bậc : 325mm.
  - Chiều cao tối đa : 50 m.
  - Chiều dài rút gọn 0.97 m.
  - Chiều rộng thang : 0.5.
  - Chất liệu: Nhôm cao cấp.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

  2.125.000
  - Khoảng cách giữa các bậc : 30 cm.
  - Chiều cao tối đa : 4.4 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.96 m.
  - Chiều rộng thang : 0.48 m.
  - Chất liệu : Nhôm cao cấp.
 • Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38

  Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38

  1.915.000
  - Chiều cao tối đa : 3.8 m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.86 m.
  - Chiều rộng thang : 0.5 m.
  - Chất liệu : Nhôm cao cấp.
  - Tải trọng : 150 kg.
 • Thang nhôm rút gọn đơn Ninda ND-32

  Thang nhôm rút gọn đơn Ninda ND-32

  1.355.000
  - Số bậc : 11 bậc.
  - Khoảng cách giữa các bậc : 30 cm.
  - Chiều cao tối đa : 3.2m.
  - Chiều dài rút gọn : 0.8m.
  - Chiều rộng thang : 0.5m.
 • Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A05

  Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A05

  895.000
  - Model: NDA-05
  - Số bậc: 2 X 5 bậc
  - Khoảng cách bậc: 20cm
  - Độ dày: 1.0mm
  - Chất liệu: hợp kim nhôm (6063)
 • Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A04

  Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A04

  805.000
  - Khoảng cách bậc: 20cm
  - Độ dày: 1.0mm
  - Kích thước mở: 49 * 124 * 86cm (W * H * D)
  - Chất liệu: hợp kim nhôm (6063)
 • Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A03

  Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A03

  685.000
  - Số bậc: 2 X 3 bậc
  - Khoảng cách bậc: 20cm
  - Độ dày: 1.0mm
  - Tải trọng MAX : 150kgs
  - Chất liệu: hợp kim nhôm (6063)
 • Thang nhôm NINDA ND-B07

  Thang nhôm NINDA ND-B07

  795.000
  - Chiều cao toàn thang : 190cm
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 113cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 50 cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
 • Thang nhôm NINDA ND-B06

  Thang nhôm NINDA ND-B06

  735.000
  - Chiều cao toàn thang : 170cm
  - Chiều cao sử dụng : 119cm
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 97cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 47 cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
 • Thang nhôm NINDA ND-B05

  Thang nhôm NINDA ND-B05

  720.000
  - Chiều cao sử dụng : 99cm
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 85cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 45 cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
 • Thang nhôm ghế NINDA ND-H05

  Thang nhôm ghế NINDA ND-H05

  885.000
  - Chiều cao sử dụng : 122cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 45 cm
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 85cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
 • Thang nhôm ghế NINDA ND-H04

  Thang nhôm ghế NINDA ND-H04

  805.000
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 87cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 85 cm
  - Chiều cao toàn thang : 151cm
  - Chiều cao sử dụng : 97cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T
 • Thang nhôm ghế NINDA ND-H03

  Thang nhôm ghế NINDA ND-H03

  745.000
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng : 73 cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 54 cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
  - Kích thước gập gọn: 140*54*8 CM
  - Kích thước đóng gói: 142*55*38 CM
 • Thang nhôm ghế Ninda NDI-06

  Thang nhôm ghế Ninda NDI-06

  950.000
  - Chiều cao sử dụng : 147 cm
  - Khoảng cách hai chân thang : 102 cm
  - Khoảng cách 2 chân khi sử dụng: 63,5 cm
  - Chất liệu mặt bậc : Nhôm T6063
 • Thang nhôm ghế Ninda NDI-05

  Thang nhôm ghế Ninda NDI-05

  775.000
  - Kích thước mặt bậc trên cùng 18cm
  - Chất liệu mặt bậc : Nhôm T6063
  - Độ dày mặt bậc : 1,0 mm
  - Tải trọng tối đa : 150 kg
  - Kích thước mặt bậc : 13 cm
 • Thang nhôm ghế NindA NDI-04

  Thang nhôm ghế NindA NDI-04

  685.000
  - Kích thước mặt bậc trên cùng: 18cm
  - Chất liệu thang : Nhôm 6063 T5
  - Tải trọng tối đa : 150 kg
  - Kích thước gập gọn: 165*58*8 CM
  - Kích thước đóng gói: 168*60*38 CM
 • Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-406C (chân ngang)

  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-406C (chân ngang)

  2.360.000
  - Chiều cao thẳng: 6.8 mét
  - Chiều cao chữ A: 3.3 mét
  - Chiều cao gấp gọn: 1.8 mét
  - Loại: 4x6 bậc.
  - Khoảng cách bước: 28cm
 • -12%
  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-405C (chân ngang)

  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-405C (chân ngang)

  2.060.000 2.350.000
  - Chiều cao thẳng: 5.7 mét
  - Chiều cao gấp gọn: 1.5 mét
  - Khoảng cách bước: 28cm
  - Loại: 4x5 bậc
  - MAX tải: 150kg
 • Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-404C (chân ngang)

  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-404C (chân ngang)

  1.675.000
  - Chiều cao chữ A: 2.25 mét
  - Chiều cao duỗi thẳng: 4.6 mét
  - Chiều cao gấp gọn: 1.22 mét
  - Khoảng cách bước: 28cm
 • -29%
  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-403C (chân ngang)

  Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-403C (chân ngang)

  1.385.000 1.960.000
  - Chiều cao chữ A: 1.7 mét
  - Chiều cao duỗi thẳng: 3.5 mét
  - Chiều cao gấp gọn: 0.95 mét
  - Khoảng cách bước: 28cm
Liên hệ