Ổn Áp Lioa

 • -5%
  Ổn áp Lioa 3 Pha NM-150K

  Ổn áp Lioa 3 Pha NM-150K

  69.250.000 ₫72.850.000 ₫
  - Mã sản phẩm: NM-150K
  - Công suất: 150 kVA
  - Điện áp đầu vào: 304V ~ 420V
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ~ 1s và 0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng 5°C ~ +40°C
  - Trọng lượng: 472 Kg
 • -9%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-150K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-150K

  86.250.000 ₫94.370.000 ₫
  - Mã sản phẩm: SH3-150K
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ~ 1s và  0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C
  - Trọng lượng: 487 Kg

   
 • -4%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-100K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-100K

  69.250.000 ₫72.050.000 ₫
  - Điện áp vào: 160V ~ 430V         
  - Điện áp ra: 380V ± 2 ~ 3% 
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V


   
 • -7%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-100K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-100K

  56.250.000 ₫60.240.000 ₫
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Độ bền điện Kiểm tra điện áp 1500V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Mã sản phẩm: SH3-100K
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
 • -6%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-75K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-75K

  51.250.000 ₫54.400.000 ₫
  - Mã sản phẩm: DR3 -75K.
  - Điện áp vào: 160V ~ 430V
  - Điện áp ra: 380V ± 2 ~ 3% 
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Dùng động cơ Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng: sang trọng 
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ trong điều kiện điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: điện áp 1500V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi : > 30kVA , 1s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Trong khoảng nhiệt độ -5°C ~ +40°C
  - Kích thước: 780 x 760 x 1900 (D x R x C) mm
  - Trọng lượng: 360 Kg
 • Ổn áp Lioa 3 pha SH3-75K

  Ổn áp Lioa 3 pha SH3-75K

  43.870.000 ₫43.870.000 ₫
  - Mã sản phẩm: SH3-75K
  - Tần số: 49 ~ 62Hz

  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ khi kiểm tra điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Điện áp 1500V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi:  0,4s ~ 1s hoặc 0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng  -5°C ~ +40°C

   
 • -6%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-60K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-60K

  44.750.000 ₫47.840.000 ₫
  - Mã sản phẩm: DR3-60K
  - Điện áp vào: 160V ~ 430V 
  - Điện áp ra: 380V ± 2 ~ 3%
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: > 30kVA , 1s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C

   
 • -3%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-60K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-60K

  36.250.000 ₫37.520.000 ₫
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển động cơ: Sử dụng Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng : sang trọng phù hợp với từng thời kỳ
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện Điện áp 1500V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Mã sản phẩm: SH3-60K.
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi. 0,4s ~ 1s và  0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Trong khoảng -5°C ~ +40°C
  - Kích thước: 610 x 470 x 1270 mm (D x R x C)
  - Trọng lượng: 188 Kg

   
 • -7%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-45K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-45K

  35.750.000 ₫38.250.000 ₫
  - Điện áp đầu vào: 160V ~ 430V 
  - Điện áp đầu ra: 380V ± 2 ~ 3%
  - Mã sản phẩm: DR3-45K
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: > 30kVA , 1s ~ 3s
  - Trọng lượng: 206 Kg
 • Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-45K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-45K

  3.010.000 ₫3.010.000 ₫
  - Mã sản phẩm: SH3-45K
  - Kiểu dáng: sang trọng
  - Công suất 45 KVA
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ khi đo ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Điện áp 1500V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ~ 1s hoặc 0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng nhiệt độ: -5°C ~ +40°C
  - Kích thước: 610 x 470 x 1270 ( D x R x C ) mm
 • Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-30K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-30K

  24.200.000 ₫24.200.000 ₫
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Mã sản phẩm: DR3 - 30K.
  - Công suất: 30 KVA.
  - Điện áp đầu vào: 160V ~ 430V         
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Trọng lượng: 107 Kg
 • -3%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-30K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-30K

  19.150.000 ₫19.720.000 ₫
  - Độ bền điện: Đo điện áp 1500V trong vòng 1 phút
  - Mã sản phẩm: SH3-30K
  - Công suất: 30 KVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ~ 1s hoặc 0,8s ~ 3s
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C

  - Trọng lượng: 87 Kg
 • -5%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-20K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-20K

  16.650.000 ₫17.480.000 ₫
  - Mã sản phẩm : DR3 - 20K.
  - Công suất 20 KVA
  - Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
  - Điện áp đầu vào: 160V ~ 430V       
  - Điện áp đầu ra: 380V ± 2 ~ 3%
  - Tần số: 49 ~ 62Hz.


   
 • -2%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-20K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-20K

  13.600.000 ₫13.900.000 ₫
  - Công suất: 20 KVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động từ -5°C ~ +40°C
  - Kích thước : 545 x 390 x 1090 mm
  - Trọng lượng 78 Kg
  - Nguyên lý: Động cơ Servo 1 chiều

   
 • Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-15K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-15K

  12.320.000 ₫12.320.000 ₫
  - Điện áp đầu vào: 160V ~ 430V 
  - Điện áp ra: 380V ± 2 ~ 3% (220V ± 2 ~ 3%)
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ: -5°C ~ +40°C
  - Kích thước: 480 x 365 x 715  (D x R x C) (mm) 
  - Trọng lượng : 52 Kg
 • -1%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-15K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-15K

  10.200.000 ₫10.350.000 ₫
  - Mã sản phẩm: SH3-15K
  - Công suất: 15KVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng: sang trọng phù hợp với từng thời kỳ

   
 • -3%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-10K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-10K

  7.600.000 ₫7.860.000 ₫
  - Công suất 10KVA
  - Điện áp đầu vào: 160V ~ 430V
  - Điện áp ra 380V ± 2 ~ 3% (220V ± 2 ~ 3%)
  - Tần số 49 ~ 62Hz
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ khi đo ở điện áp 1 chiều 500V
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C
 • -20%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-10K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-10K

  6.700.000 ₫8.390.000 ₫
  - Mã sản phẩm : SH3-10K
  - Công suất : 10 KVA
  - Nguyên lý : Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng: sang trọng phù hợp với từng thời kỳ
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Kích thước : 480 x 365 x 715 mm
 • -4%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-6K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-6K

  6.200.000 ₫6.490.000 ₫
  - Công suất : 6 KVA
  - Điện áp vào : 160V - 430V
  - Điện áp ra : 380V
  - Nguyên lý : Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Kích thước : 410 x 280 x 640 mm

   
 • -5%
  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-6K

  Ổn áp Lioa 3 Pha SH3-6K

  4.950.000 ₫5.200.000 ₫
  - Mã sản phẩm: SH3 -6K
  - Công suất: 6 kVA
  .- Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập
  - Nguyên lý điều khiển: Sử dụng động cơ Servo 1 chiều


   
 • -9%
  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-3K

  Ổn áp Lioa 3 Pha DR3-3K

  4.400.000 ₫4.820.000 ₫
  - Công suất 3KVA
  - Điện áp vào: 160V ~ 430V 
  - Điện áp ra: 380V ± 2 ~ 3% 
  - Tần số 49 ~ 62Hz
  - Độ bền điện: 1500V 
  - Nhiệt độ môi trường:  Dao động trong khoảng  -5°C ~ +40°C
 • -12%
  Ổn áp Lioa 3 Pha khô SH3-3K

  Ổn áp Lioa 3 Pha khô SH3-3K

  3.400.000 ₫3.860.000 ₫
  - Công suất: 3 kVA
  - Kích thước (DxRxC): 410 x 280 x 640 mm
  - Công suất: ≤ 100kVA && > 100kVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý: Điều chỉnh động cơ 3 pha độc lập


   
 • -12%
  Ổn áp Lioa SH 50000 II

  Ổn áp Lioa SH 50000 II

  25.650.000 ₫29.000.000 ₫
  - Sản phẩm: SH-50000 II
  - Công suất: 50 kVA.
  - Điện áp vào: 150V ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp: 100V - 120V - 220V 
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển động cơ: Servo 1 chiều
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ 
  - Độ bền điện: Điện áp 2000V trong khoảng thời gian 1 phút
  - Kích thước: 850 x 610 x 450 mm (D x R x C)
  - Trọng lượng: 116 kg
 • -9%
  Ổn áp Lioa DRI-30000 II

  Ổn áp Lioa DRI-30000 II

  22.350.000 ₫24.500.000 ₫
  - Công suất hoạt động: 30 KVA
  - Điện áp vào: 90V ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức: 100V - 120V - 220V
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Dao  động trong khoảng: -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ khi đo ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Điện áp 2000V
  - Kích thước: 685 x 465 x 655 mm
  - Trọng lượng: 103 kg

   
 • -16%
  Ổn áp Lioa SH-30000 II

  Ổn áp Lioa SH-30000 II

  16.050.000 ₫19.080.000 ₫
  - Công suất sử dụng: 30 kVA
  - Điện áp đầu vào: 150V  ~ 250V
  - Điện áp đầu ra ra: 3 mức điện áp 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ: Dao động trong khoảng -5°C ~ +40°C


   
 • -17%
  Ổn áp Lioa SH 25000 II

  Ổn áp Lioa SH 25000 II

  12.250.000 ₫14.700.000 ₫
  - Công suất: 25 kVA.
  - Điện áp vào: 150V ~ 250V
  - Điện áp ra: có 3 mức điện áp: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ với điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Điện áp 2000V 

   
 • -20%
  Ổn áp Lioa DRII-20000 II

  Ổn áp Lioa DRII-20000 II

  17.550.000 ₫21.910.000 ₫
  - Điện áp đầu vào: 50V ~ 250V
  - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s 500VA 
  - Điện áp đầu ra: 3 định mức là: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: Trong khoảng từ -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển động cơ: Servo 1 chiều

   
 • -20%
  Ổn áp LIOA DRI-20000 II

  Ổn áp LIOA DRI-20000 II

  14.550.000 ₫18.090.000 ₫
  - Điện áp vào : 90V ~ 250V
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ: Dao động từ -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển của động cơ: Servo 1 chiều
  - Kích thước: 690 x 488 x 450 mm
  - Trọng lượng: 70 kg
 • -11%
  Ổn áp Lioa SH-20000 II

  Ổn áp Lioa SH-20000 II

  10.250.000 ₫11.500.000 ₫
  - Công suất: 20 kVA
  - Điện áp vào: 150V ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp: 100V - 120V - 220V ( ± 2 ~ 3%)
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ khi đo ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  - Tần số: 49 ~ 62Hz.


   
 • -20%
  Ổn áp Lioa DRII-15000 II

  Ổn áp Lioa DRII-15000 II

  13.550.000 ₫16.840.000 ₫
  - Công suất: 15 kVA
  - Điện áp đầu vào: 50V ~ 250V
  - Điện áp đầu ra: 3 mức điện áp: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Trọng lượng: 86 kg
 • -19%
  Ổn áp Lioa DRI-15000 II

  Ổn áp Lioa DRI-15000 II

  11.150.000 ₫13.740.000 ₫
  - Công suất sử dụng: 15 kVA
  - Điện áp đầu vào: 90V ~ 250V
  - Điện áp đầu ra: 100V - 120V - 220V 
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Trọng lượng: 58 kg
 • -18%
  Ổn áp Lioa SH 15000 II

  Ổn áp Lioa SH 15000 II

  7.600.000 ₫9.290.000 ₫
  - Công suất: 15 kVA 
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Trọng lượng: 54 kg
 • -19%
  Ổn áp LIOA DRII 10000 II

  Ổn áp LIOA DRII 10000 II

  7.100.000 ₫8.810.000 ₫
  - Sản phẩm: DRII-10000 II
  - Công suất: 10 kVA.
  - Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C
  - Điện áp vào: 50V ~ 250V.
  - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Trọng lượng: 41 kg
 • -20%
  Ổn áp Lioa DRI 10000 II

  Ổn áp Lioa DRI 10000 II

  6.000.000 ₫7.460.000 ₫
  - Công suất : 10 KVA
  - Điện áp vào : 90V ~ 240V
  - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
  - Trọng lượng: 30,2 kg
 • -18%
  Ổn áp Lioa SH 10000 II

  Ổn áp Lioa SH 10000 II

  4.200.000 ₫5.150.000 ₫
  - Sản phẩm: SH-10000 II
  - Công suất: 10 kVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút

   
 • -20%
  Ổn áp Lioa DRII 7500 II

  Ổn áp Lioa DRII 7500 II

  5.710.000 ₫7.130.000 ₫
  - Điện áp vào: 50V ~ 250V
  - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V 
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C
  - Trọng lượng: 29,2 kg
 • -18%
  Ổn áp Lioa DRI 7500 II

  Ổn áp Lioa DRI 7500 II

  4.700.000 ₫5.760.000 ₫
  - Công suất: 7,5 kVA
  - Điện áp vào: 90V ~ 240V
  - Điện áp ra: 3 định mức là: 100V - 120V - 220V
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ

   
 • -21%
  Ổn áp Lioa SH 7500 II

  Ổn áp Lioa SH 7500 II

  3.550.000 ₫4.510.000 ₫
  - Công suất: 7,5 kVA
  - Điện áp vào: 150V (130V) ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp: 100V - 120V - 220V 
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ 
  - Độ bền điện: Điện áp 2000V 


   
 • -22%
  Ổn áp Lioa DRII 5000 II

  Ổn áp Lioa DRII 5000 II

  3.730.000 ₫4.810.000 ₫
  - Công suất: 5 kVA
  - Điện áp đầu vào: 50V ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức: 100V - 120V - 220V 
  - Nhiệt độ: -5°C ~ +40°C
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ
  - Độ bền điện: 2000V 
  - Trọng lượng: 20 kg
 • -22%
  Ổn áp Lioa DRI 5000 II

  Ổn áp Lioa DRI 5000 II

  2.840.000 ₫3.630.000 ₫
  - Sản phẩm: DRI-5000 II
  - Công suất: 5 kVA.
  - Điện áp vào: 90V ~ 250V
  -
  Điện áp đầu ra: có 3 điện áp là: 100V - 120V
  - 220V 
  - Nhiệt độ môi trường: trong khoảng -5°C ~ +40°C

  - Độ bền điện: Điện áp 2000V 

   
 • -21%
  Ổn áp Lioa SH 5000 II

  Ổn áp Lioa SH 5000 II

  2.500.000 ₫3.180.000 ₫
  - Sản phẩm: SH - 5000
  - Công suất: 5 kVA
  - Điện áp vào: 150V(130V) ~ 250V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp là: 100V - 120V - 220V
  - Kích thước: 305 x 225 x 305 mm
  - Trọng lượng: 14,8 mm

   
 • -23%
  Ổn áp LIOA DRII 3000 II

  Ổn áp LIOA DRII 3000 II

  2.600.000 ₫3.380.000 ₫
  - Điện áp vào: 50V - 240V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp là: 100V - 120V - 220V
  - Tần số: 49Hz ~ 62Hz
  - Công suất: 3KVA
  - Độ cách điện: lớn hơn 3 MΩ 
  - Trọng lượng: 15 kg
 • -22%
  Ổn áp LIOA DRI 3000 II

  Ổn áp LIOA DRI 3000 II

  2.200.000 ₫2.810.000 ₫
  - Kích thước: 305 x 225 x 305 mm
  - Trọng lượng: 12 kg
  - Điện áp vào: 90V - 240V
  - Điện áp ra: 3 mức điện áp là: 100V - 110V - 220 V 

  - Tần số: 49Hz ~ 62Hz
  - Công suất: 3KVA

   
 • -21%
  Ổn áp Lioa SH3000 II

  Ổn áp Lioa SH3000 II

  2.140.000 ₫2.720.000 ₫
  - Điện áp vào : 150V - 250V
  - Điện áp ra : 100 - 120 - 220 V (±2~3%)
  - Tần số : 49Hz ~ 62Hz
  - Công suất : 3KVA
  - Trọng lượng : 11 kg
 • -24%
  Ổn áp LIOA DRII 2000 II

  Ổn áp LIOA DRII 2000 II

  1.850.000 ₫2.420.000 ₫
  - Sản phẩm : DRII - 2000 II
  - Công suất : 2 kVA
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
  - Trọng lượng : 10 kg
 • -24%
  Ổn áp LIOA DRI 2000 II

  Ổn áp LIOA DRI 2000 II

  1.640.000 ₫2.150.000 ₫
  - Trọng lượng : 10 kg
  - Điện áp vào: 90V ~ 250V
  - Điện áp ra : 100V - 110V - 220V ± 2 ~ 3%
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
 • -24%
  Ổn áp Lioa SH 2000 II

  Ổn áp Lioa SH 2000 II

  1.570.000 ₫2.070.000 ₫
  - Điện áp vào : 150V - 250V
  - Điện áp ra : 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Tần số : 49Hz ~ 62Hz
  - Thời gian tác động : 0,4s khi điện áp vào thay đổi 10%
  - Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
  - Hệ thống điều khiển : SERVO MOTOR 
  - Độ cách điện : lớn hơn 3 MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện : kiểm tra ở điện áp 1.500 V trong 1 phút.
  - Công suất : 2KVA 
  - Nhiệt độ môi trường : -5oC ~ 40oC
  - Kích thước (D x R x C) : 285 x 208 x 218 mm
  - Trọng lượng : 9,6 kg 

   
 • -17%
  Ổn áp Lioa DRII 1000 II

  Ổn áp Lioa DRII 1000 II

  1.350.000 ₫1.620.000 ₫
  - Sản phẩm : DRII-1000 II
  - Công suất : 1 kVA
  - Tần số: 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng : Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước
  - Độ cách điện : Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện : Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  - Điện áp vào: 50V ~ 250V
  - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 2 ~ 3%
  - Trọng lượng : 7,8 kg
 • -28%
  Ổn áp Lioa DRI 1000 II

  Ổn áp Lioa DRI 1000 II

  1.150.000 ₫1.600.000 ₫
  - Sản phẩm : DRI - 1000 II
  - Công suất : 1 kVA
  - Điện áp vào(dải điện áp) : 90V ~ 250V
  - Điện áp ra : 100V - 110V - 220V ± 2 ~ 3%.
  - Tần số : 49 ~ 62Hz
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
  - Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo 1 chiều
  - Kiểu dáng : Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước
  - Độ cách điện : Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện : Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  - Trọng lượng : 7 kg
 • -34%
  Ổn áp Lioa SH-1000 II

  Ổn áp Lioa SH-1000 II

  1.050.000 ₫1.600.000 ₫
  - Điện áp vào : 150 V - 250 V
  - Điện áp ra : 110 - 220 V (±2~3%)
  - Tần số : 49Hz ~ 62Hz
  - Công suất : 1KVA
  - Độ cách điện : lớn hơn 3 MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Trọng lượng : 6,2 kg
 • -14%
  Ổn áp Lioa DRI-500 II

  Ổn áp Lioa DRI-500 II

  1.000.000 ₫1.160.000 ₫
  - Công suất: 0.5 KVA
  - Điện áp vào của LIOA DRI - 500: 90V ~ 250V
  - Điện áp ra: 100V - 120V - 220V (± 2 ~ 3%)
  - Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V
  - Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  - Trọng lượng: 5,6 kg

   
 • -35%
  Ổn áp Lioa SH-500 II

  Ổn áp Lioa SH-500 II

  850.000 ₫1.300.000 ₫
  - Điện áp vào : 150 - 250 V
  - Điện áp ra : 220V - 120V - 100V
  - Công suất : 0.5 KVA
  - Nhiệt độ môi trường : -5°C ~ +40°C
  - Loại ổn áp : 1 pha

   
Liên hệ