Ổn áp Hansinco treo tường

 • -8%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 15KVA  

  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 15KVA  

  10.320.000 ₫11.250.000 ₫
  - D x W x H (cm) : 34 x 43 x 23
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Có hệ thống bảo vệ dòng
 • -6%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 12,5KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 12,5KVA

  7.890.000 ₫8.350.000 ₫
  - Kích thước(D x W x H ) (cm) : 34 x 43 x 23
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao.
 • -2%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 10 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 10 KVA

  6.390.000 ₫6.550.000 ₫
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - D x W x H (cm) : 34 x 43 x 23
 • -7%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619  8 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619  8 KVA

  5.650.000 ₫6.105.000 ₫
  - D x W x H (cm) = 34 x 43 x 23
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao.
 • -15%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 7 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 7 KVA

  4.440.000 ₫5.215.000 ₫
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Hệ thống chống sốc điện áp, mạch bảo vệ auto reset.
  - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao.
 • -10%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 5 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS - 619 5 KVA

  3.240.000 ₫3.620.000 ₫
  - D x W x H (cm) = 27 x 36 x 19
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Có hệ thống tự động cắt điện khi điện áp cao.
 • -12%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 3 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 3 KVA

  2.450.000 ₫2.780.000 ₫
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Có mạch trễ 15 giây dùng cho thiết bị khi khởi động.
  - Có hệ thống bảo vệ dòng
 • -15%
  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 2 KVA

  Ổn áp treo tường Hansinco HS – 619 2 KVA

  1.823.000 ₫2.150.000 ₫
  - Điện áp vào: 60V – 240V, 90V – 240V, 140V – 240V.
  - Điện áp ra: 110V, 220V ±3%
  - Có hệ thống bảo vệ dòng
  - D x W x H (cm) = 24 x 33 x 18
Liên hệ