Máy tời điện Oshima

 • -19%
  Tời điện Oshima OS 100/ 200

  Tời điện Oshima OS 100/ 200

  2.450.000 ₫3.020.000 ₫
  - Công suất 500W
  - Trọng lượng nâng 100/200kg
  - Độ cao nâng: 18/9m
  - Đường kính cáp: 3mm
  - Trọng lượng 11kg
 • -24%
   Tời điện Oshima OS 150/ 300

   Tời điện Oshima OS 150/ 300

  2.550.000 ₫3.341.000 ₫
  - Trọng lượng nâng 150/300 kg
  - Độ cao nâng: 20/10 m
  - Đường kính cáp: 3mm
  - Trọng lượng 12kg
 • -28%
  Tời điện Oshima OS 200/400

  Tời điện Oshima OS 200/400

  2.900.000 ₫4.038.000 ₫
  - Trọng lượng nâng 200/400 kg
  - Độ cao nâng: 22/11 m
  - Đường kính cáp: 4mm
  - Trọng lượng 17kg
 • -26%
  Tời điện Oshima OS 250/ 500

  Tời điện Oshima OS 250/ 500

  3.350.000 ₫4.500.000 ₫
  - Trọng lượng nâng 250/500 kg
  - Độ cao nâng: 22/11 m
  - Đường kính cáp: 4mm
  - Trọng lượng 17.2kg
 • -21%
  Tời điện Oshima OS 300/ 600

  Tời điện Oshima OS 300/ 600

  3.770.000 ₫4.790.000 ₫
  - Trọng lượng nâng 300/60000 kg
  - Độ cao nâng: 22/11 m
  - Đường kính cáp: 4.5mm
  - Trọng lượng 17.7kg
 • -26%
  Tời điện Oshima OS 400/ 800

  Tời điện Oshima OS 400/ 800

  3.910.000 ₫5.269.000 ₫
  - Trọng lượng nâng 400/800 kg
  - Độ cao nâng: 22/11 m
  - Đường kính cáp: 5mm
  - Trọng lượng 19.7kg
Liên hệ