Máy Khoan Dùng Điện Bosch

 • Máy khoan GBM 6 RE Professional

  Máy khoan GBM 6 RE Professional

  Liên hệ
  - Công suất đầu vào định mức: 350W
  - Đầu ra công suất: 136W
  - Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu: 0,5 – 6,5 Mm
  - Trọng lượng: 1,1 kg

   
 • Bộ máy khoan 13mm thợ điện BOSCH GSB 550

  Bộ máy khoan 13mm thợ điện BOSCH GSB 550

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 550W
  - Đường kính khoan gỗ: 25mm
  - Tốc độ không tải: 0 - 3.000 rpm
  - Đường kính khoan bê tông: 13mm
 • Bộ máy khoan 19 chi tiết BOSCH GSB 550

  Bộ máy khoan 19 chi tiết BOSCH GSB 550

  Liên hệ
  - Khoan 2 chức năng: có
  - Công suất định mức: 550W
  - Tốc độ đập: 41800 vòng/phút
  - Tốc độ không tải: 0 - 2800 vòng/phút
 • Máy khoan BOSCH GBH 8-45DV

  Máy khoan BOSCH GBH 8-45DV

  Liên hệ
  - Công suất: 1500W
  - Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa: 12 - 45 mm
  - Năng lượng va đập: 12.5 J
  - Đường kính khoan bê tông, mũi khoan xuyên thủng: 80 mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH2-24DFR

  Máy khoan búa BOSCH GBH2-24DFR

  Liên hệ
  - Công suất: 790W
  - Tốc độ đập: 0 - 4200 lần/phút
  - Tốc độ không tải: 0-930 Vòng/phút
  - Khoan bê tông: 24mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH2-24DRE

  Máy khoan búa BOSCH GBH2-24DRE

  Liên hệ
  - Công suất: 790W
  - Khoan gỗ: 30mm
  - Khoan bê tông: 24mm
  - Khoan sắt: 13mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH2-24RE

  Máy khoan búa BOSCH GBH2-24RE

  Liên hệ
  - Khoan gỗ: 30mm
  - Khoan bê tông: 24mm
  - Khoan sắt: 13mm
  - Công suất: 790W
 • Máy khoan búa động lực BOSCH GSB 16RE SET

  Máy khoan búa động lực BOSCH GSB 16RE SET

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 750 W
  - Đầu ra công suất: 351 W
  - Đường kính khoan bê thép: 12 mm
  - Đường kính khoan bê tông: 16 mm
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 550

  Máy khoan động lực BOSCH GSB 550

  Liên hệ
  - Khả năng đầu cặp: 13mm
  - Công suất định mức: 550W
  - Đường kính khoan sắt: 10mm
  - Đường kính khoan bê tông: 13mm
 • Máy khoan BOSCH GBM 350

  Máy khoan BOSCH GBM 350

  Liên hệ
  - Khả năng đầu cặp: 10mm
  - Đường kính khoan gỗ: 25mm
  - Đường kính khoan nhôm: 10mm
  - Đường kính khoan thép: 10mm
 • Máy khoan BOSCH GBM 320

  Máy khoan BOSCH GBM 320

  Liên hệ
  - Khả năng đầu cặp: 6.5mm
  - Công suất định mức: 320W
  - Tốc độ không tải: 0 - 4 / 200 rpm
  - Đường kính khoan gỗ: 13mm
 • Máy khoan đục bê tông BOSCH GBH 7-46DE

  Máy khoan đục bê tông BOSCH GBH 7-46DE

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 1.350 W
  - Năng lượng va đập: 2 - 15 J
  - Tốc độ định mức: 145 - 280 vòng/phút
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 1375 - 2800 bpm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 8-45D

  Máy khoan búa BOSCH GBH 8-45D

  Liên hệ
  - Công suất: 1500W
  - Tốc độ đập: 1380 - 2760
  - Tốc độ không tải: 150 - 305 v/p
  - Lực đập(EPTA): 12.5J
 • Máy khoan đục bê tông BOSCH GBH 5-40D

  Máy khoan đục bê tông BOSCH GBH 5-40D

  Liên hệ
  - Công suất: 1050W
  - Tốc độ đập: 0 - 2900 vòng/phút
  - Tốc độ không tải: 0 - 320 vòng/phút
  - Lực đập: 0 - 7/9 J
 • Bộ máy khoan 100 chi tiết BOSCH GSB 1300 RE

  Bộ máy khoan 100 chi tiết BOSCH GSB 1300 RE

  Liên hệ
  - Khoan gỗ: 25mm
  - Công suất: 550W
  - Khoan sắt: 10mm
  - Khoan bê tông: 13mm
 • Máy khoan BOSCH GBM 1000RE

  Máy khoan BOSCH GBM 1000RE

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 350W
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải: 1 - 10 bpm
  - Đường kính khoan bê tông thép: 10 mm
  - Đường kính khoan nhôm: 13 mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23 REA

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23 REA

  Liên hệ
  - Công suất: 710W
  - Lực đập: 0 - 2.5J
  - Khoan gỗ: 30mm
  - Khoan bê tông: 4-23mm
 • Bộ máy khoan BOSCH GSB 10RE (Set 100 chi tiết)

  Bộ máy khoan BOSCH GSB 10RE (Set 100 chi tiết)

  Liên hệ
  - Công suất đầu vào định mức: 500 W
  - Đầu ra công suất: 250 W
  - Khả năng của đầu cặp: 1 - 10 mm
  - Tốc độ không tải: 0 - 2600 vòng/phút
 • Máy khoan BOSCH GBM 1000 RE

  Máy khoan BOSCH GBM 1000 RE

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 350 W
  - Tốc độ không tải: 0 - 2500 vòng/phút
  - Đường kính khoan bê tông thép: 10 mm
  - Đường kính khoan nhôm: 13 mm
 • Bộ máy khoan BOSCH GSB 13 RE (Set 100 chi tiết)

  Bộ máy khoan BOSCH GSB 13 RE (Set 100 chi tiết)

  Liên hệ
  - Công suất đầu ra: 301 W
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải: 0 - 44800 bpm
  - Khả năng của đầu cặp: 1,5 - 13 mm
  - Tốc độ không tải: 0 - 2800 vòng/phút
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 7-46 DE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 7-46 DE

  Liên hệ
  - Đầu cặp: SDS-tối đa
  - Công suất định mức: 1.350 W
  - Năng lượng va đập: 2 - 15 J
  - Tốc độ định mức: 145 - 280 vòng/phút
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23REA

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23REA

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 710W
  - Năng lượng va đập: 0 - 2.5J
  - Tốc độ định mức: 0 - 1000 vòng/phút
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4400 bpm
 • Máy khoan bê tông BOSCH GBH 5-38D

  Máy khoan bê tông BOSCH GBH 5-38D

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 1050 W
  - Tốc độ định mức: 320 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 7 / 9J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 2900 bpm
 • Máy khoan BOSCH GBH 4 DFE

  Máy khoan BOSCH GBH 4 DFE

  Liên hệ
  - Công suất: 750W
  - Tốc độ không tải: 0 - 650 vòng/phút
  - Lực đập: 0 - 3.5 J
  - Tốc độ va đập: 0 - 3900 lần/phút
 • Máy khoan BOSCH GBM 13 HRE

  Máy khoan BOSCH GBM 13 HRE

  Liên hệ
  - Đầu vào công suất định mức: 550W
  - Đầu ra công suất: 285W
  - Khả năng của đầu cặp: 1.5 - 13 mm
  - Đường kính khoan bê thép: 13mm
 • Máy khoan BOSCH GBH 4-32DFR

  Máy khoan BOSCH GBH 4-32DFR

  Liên hệ
  - Tốc độ định mức: 0 - 760 vòng/phút
  - Công suất định mức: 900 W
  - Năng lượng va đập: 0 - 5 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 3600 bpm
 • Máy khoan đục bê tông BOSCH GSH 11E

  Máy khoan đục bê tông BOSCH GSH 11E

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 1.500 W
  - Năng lượng va đập: 16.8 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 900 - 1890 bpm
  - Đầu cặp: SDS-tối đa
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-20 RE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-20 RE

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 600 W
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4400 bpm
  - Tốc độ định mức: 0 - 1400 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 1.7J
 • Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-18 RE

  Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-18 RE

  Liên hệ
  - Khoan gỗ: 30mm
  - Khoan thép: 4 - 13 mm
  - Khoan bê tông: 4 - 18 mm
  - Công suất định mức: 550W
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26RE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26RE

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 800 W
  - Tốc độ: 0 - 900 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 3 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4000 bpm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23E

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23E

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 650 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 1000 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 2,5 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4400 bpm
 • Máy khoan BOSCH GBH 2-22E

  Máy khoan BOSCH GBH 2-22E

  Liên hệ
  - Công suất: 620W
  - Tốc độ đập: 0 - 4.400 lần/p
  - Tốc độ không tải: 0 - 1.000v/p
  - Khoan thép: 13mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23RE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-23RE

  Liên hệ
  - Công suất: 650W
  - Tốc độ đập: 0 - 4400v/p
  - Tốc độ không tải: 1000v/p
  - Phạm vi khoan bê tông: 4-23mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-22RE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-22RE

  Liên hệ
  - Công suất: 620W
  - Tốc độ không tải: 0-1,000v/p
  - Tốc độ đập: 0 - 4.400 lần/phút
  - Khoan thép: 13mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26DFR

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26DFR

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 800 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 900 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 3 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4000 bpm
 • Máy khoan BOSCH GBM 13RE

  Máy khoan BOSCH GBM 13RE

  Liên hệ
  - Đầu vào công suất định mức: 600 W
  - Đầu ra công suất: 360 W
  - Tốc độ không tải: 0 - 2600 vòng/phút
  - Khả năng của đầu cặp: 1.5 - 13 mm
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 20-2RE

  Máy khoan động lực BOSCH GSB 20-2RE

  Liên hệ
  - Công suất: 800W
  - Đường kính khoan bê tông: 20 / 13 mm
  - Tốc độ định mức: 0 - 600 / 2200 vòng/phút
  - Tốc độ không tải: 0 - 1000 / 3000 vòng/phút
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26E

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26E

  Liên hệ
  - Công suất định mức: 800 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 900 vòng/phút
  - Đầu cặp: SDS-plus
  - Năng lượng va đập: 0 - 3 J

   
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-28DV

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-28DV

  Liên hệ
  - Đầu vào công suất định mức: 850 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 1300 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 3,2 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 5100 bpm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26DE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-26DE

  Liên hệ
  - Đầu cặp: SDS-plus
  - Đầu vào công suất định mức: 800 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 900 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 0 - 3 J
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 16RE

  Máy khoan động lực BOSCH GSB 16RE

  Liên hệ
  - Đầu ra công suất: 351 W
  - Đường kính khoan sắt: 13 mm
  - Khả năng của đầu cặp: 1,5 - 13 mm
  - Tốc độ định mức: 0 - 1640 vòng/phút
 • Máy khoan BOSCH GBM 6RE

  Máy khoan BOSCH GBM 6RE

  Liên hệ
  - Công suất: 350W
  - Khoan gỗ: 15mm
  - Khoan thép: 6,5mm
  - Khoan nhôm: 6 mm
 • Máy khoan BOSCH GBM 10RE

  Máy khoan BOSCH GBM 10RE

  Liên hệ
  - Đầu ra công suất: 236 W
  - Đầu vào công suất định mức: 450 W
  - Mô-men xoắn tối đa: 14 Nm
  - Tốc độ định mức: 0 - 1760 vòng/phút
 • Máy khoan BOSCH GSB 10RE

  Máy khoan BOSCH GSB 10RE

  Liên hệ
  - Đầu vào công suất định mức: 500 W
  - Đầu ra công suất: 250 W
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải: 0 - 41600 bpm
  - Tốc độ không tải: 0 - 2600 vòng/phút
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 13RE

  Máy khoan động lực BOSCH GSB 13RE

  Liên hệ
  - Công suất đầu vào định mức: 650 W
  - Công suất đầu ra: 301 W
  - Tốc độ không tải: 0 - 2800 vòng/phút
  - Mô-men xoắn định mức: 1,8 Nm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 3-28DRE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 3-28DRE

  Liên hệ
  - Tốc độ định mức: 0 - 900 vòng/phút
  - Công suất định mức: 800 W
  - Năng lượng va đập: 0 - 3,5 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4000 bpm
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 550

  Máy khoan động lực BOSCH GSB 550

  Liên hệ
  - Công suất: 550W
  - Khoan sắt: 10mm
  - Khoan bê tông: 13mm
  - Khoan gỗ 25mm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-20DRE

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-20DRE

  Liên hệ
  - Công suất: 600W
  - Tốc độ không tải: 0 –1400 vòng/phút
  - Tốc độ đập: 0 - 4400 v/p
  - Phạm vi khoan bê tông: 4-20mm
 • Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-26DRE

  Máy khoan bê tông BOSCH GBH 2-26DRE

  Liên hệ
  - Công suất định mức đầu vào: 800 W
  - Tốc độ định mức: 0 - 900 vòng/phút
  - Năng lượng va đập: 2.7 J
  - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức: 0 - 4000 bpm
 • Máy khoan búa BOSCH GBH 2-28DVF

  Máy khoan búa BOSCH GBH 2-28DVF

  Liên hệ
  - Công suất: 850 W
  - Tốc độ đập: 0 - 5100 l/p
  - Lực đập: 3.2 J
  - Tốc độ không tải: 0 - 1300 v/p
 • Máy khoan động lực BOSCH GBM 32-4

  Máy khoan động lực BOSCH GBM 32-4

  Liên hệ
  - Công suất đầu ra: 1.000W
  - Đường kính khoan gỗ: 70 mm
  - Đường kính khoan bê thép: 32 mm
  - Đường kính khoan nhôm: 50 mm
Máy khoan dùng điện Bosch là được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Đức thiết kế chắc chắn bền bỉ, khả năng làm việc mạnh mẽ giúp bạn khoan tường, khoan gỗ, ... nhanh chóng dễ dàng. Dòng máy khoan điện Bosch có đa dạng về thiết kế và chức năng nên người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một dòng máy khoan phù giúp bạn giải quyết các công việc nhanh chóng hơn tiện lợi hơn
Liên hệ