Máy Hủy Tài Liệu Silicon

 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-4500C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-4500C

  49.500.000 ₫55.500.000 ₫
  - Model: PS-4500C 
  - Kiểu hủy : Hủy sợi
  - Kích thước hủy :3.9*45mm / 0.15"*1.77"
  - Dao cắt : Cứng
  - Số tờ hủy (70g) : 45 tờ / 1 lần
  - Tốc độ hủy : 3mpm / 9.8ft/min
  - Độ ồn: 54 dB
 • -25%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3500C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3500C

  32.500.000 ₫43.500.000 ₫
  - Model: PS-3500C 
  - Kiểu hủy: Hủy sợi siên vụn
  - Kích thước hủy :4*40mm / 0.15"*1.57"
  - Dao cắt: Cứng
  - Số tờ hủy 1 lần (70g) : 35 tờ
  - Tốc độ hủy: 3mpm / 11.5ft/min"
  - Độ ồn : 54 dB
 • -2%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-1000C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-1000C

  43.900.000 ₫45.000.000 ₫
  - Model:  PS-1000C 
  - Kiểu hủy : Hủy sợi
  - Kích thước hủy : 4*30mm / 0.15"*1.18"
  - Dao cắt : Tích hợp
  - Số tờ hủy (70g): 1000 tờ / 1 lần ( Thời gian hủy mỗi lần : 15 phút )
  - Tốc độ hủy : 4mpm / 13.1ft/min
 • -4%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-536C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-536C

  13.950.000 ₫14.500.000 ₫
  - Sản phẩm có khả năng hủy 1 lần: 16 tờ(A4)/lần
  - Có thể hủy liên tục: 100 - 150 tờ
  - Kiểu huỷ: huỷ siêu vụn, khả năng phục chế rất thấp
  - Paper Entry Widty: 230mm
  - Thiết bị có khả năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong
  - Được trang bị chức năng trả ngược khi kẹt giấy
 • -9%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-526C

  15.900.000 ₫17.500.000 ₫
  - Model: PS-526C 
  - Số lần hủy trong ngày: 200-300
  - Kiểu huỷ: huỷ vụn
  - Khổ giấy: 18(A4)
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy : có
  - Kích thước hủy: 2x18mm
 • -13%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-510C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-510C

  24.800.000 ₫28.500.000 ₫
  - Model: PS-510C 
  - Hủy 1 lần : 32 tờ A4) / 23 tờ (A3)
  - Huỷ liên tục: 300 tờ
  - Kiểu huỷ: huỷ sợi
  - Paper Entry Widty (mm) : 310
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C

  7.600.000 ₫8.500.000 ₫
  - Model: PS-8900C 
  - Kiểu huỷ: sợi nhỏ cắt chéo
  - Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam : điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD
  - Công suất hủy (70g tờ): 18 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
 • -25%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C

  5.600.000 ₫7.500.000 ₫
  - Model: PS-3000C
  - Kiểu huỷ: vụn
  - Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
  - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có
  - Kích thước huỷ: 4*25mm
  - Kích thước miệng huỷ: 240mm
 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M

  5.800.000 ₫6.500.000 ₫
  - Model: PS-3000M
  - Kiểu huỷ: siêu vụn
  - Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
  - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có
  - Kích thước huỷ: 2*10mm
  - Kích thước miệng huỷ: 240mm
 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD

  3.850.000 ₫4.350.000 ₫
  - Model: PS-915LCD
  - Kiểu huỷ: sợi nhỏ cắt chéo
  - Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD
  - Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
  - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có
 • -16%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-910LCD

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-910LCD

  3.650.000 ₫4.350.000 ₫
  - Model: PS-910LCD
  - Kiểu huỷ: hủy siêu vụn và hoàn toàn không có khả năng lắp ghép, phục chế
  - Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD
  - Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
 • -13%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C

  3.790.000 ₫4.350.000 ₫
  - Model: PS-630C
  - Kiểu huỷ: huỷ tài liệu thành những sợi nhỏ
  - Công suất hủy (70g tờ): có thể lủy lên đến 12 tờ/ 1 lần
  - Sản phẩm có khả năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong
  - Có thể trả ngược giấy khi bị kẹt
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
  - Có thể tự dừng hoạt động khi tài liệu bị mắc kẹt
  - Kích thước huỷ : 4x50mm
 • -26%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200C

  4.090.000 ₫5.500.000 ₫
  - Model: PS-2200C
  - Kiểu huỷ: hủy sợi nhỏ
  - Công suất hủy (70g tờ): 16tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
 • -20%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C

  2.120.000 ₫2.650.000 ₫
  - Model: PS-200C
  - Kiểu huỷ: hủy sợi nhỏ
  - Công suất hủy (80g tờ): 10 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt / bảo vệ quá tải: có
  - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có
  - Kích thước huỷ : 4*35mm
  - Kích thước miệng huỷ : 220mm/8.66inch
 • -12%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C

  4.850.000 ₫5.500.000 ₫
  - Model: PS-990C
  - Kiểu hủy; Hủy vụn
  - Kích thước hủy: 220mm
  - Công suất hủy: 80 tờ A4 70gms/lần
  - Tiếng ồn < 58 db
 • -9%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

  6.095.000 ₫6.700.000 ₫
  - Model: PS-890C
  - Kiểu hủy: Hủy thành mảnh
  - Kích thước hủy:    2x10mm
  - Công suất hủy: Hủy 1 lần 20 tờ A4 / 70g
  - Tiếng ồn: < 55 db
  - Khả năng hủy: Cắt CD/ Đĩa mềm / Card và kim bấm, ghim kẹp
 • -12%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C

  5.900.000 ₫6.700.000 ₫
  - Kiểu huỷ: siêu vụn
  - Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần
  - Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong: có
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: có
  - Nhiệt/bảo vệ quá tải: có
  - Tự động dừng lại khi bị mắc kẹt: có
  - Kích thước huỷ: 2*10mm
 • -14%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-836C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-836C

  4.750.000 ₫5.500.000 ₫
  - Model: PS-836C
  - Hủy 1 lần 17 tờ A4 / 70g
  - Độ ồn < 55db
  - Vụn thành mảnh: 3.8x40mm
  - Hệ thống chống ồn thế hệ mới
  - Cắt CD/ Card và kim bấm, kẹp giấy
  - Miệng cắt rộng: 230mm
 • -24%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200M

  4.200.000 ₫5.500.000 ₫
  - Model: PS-2200M
  - Kiểu huỷ: siêu vụn ( siêu nhỏ )
  - Công suất hủy (70g tờ): 10tờ/ 1 lần
  - Kích thước huỷ: 2*10mm
  - Kích thước miệng huỷ : 230mm
  - Dung tích bình chứa: 30L ( rất lớn )
  - Độ ồn: <55db
 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C

  3.890.000 ₫4.350.000 ₫
  - Kiểu huỷ: hủy sợi nhỏ
  - Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần
  - Kích thước huỷ: 4*30mm
  - Kích thước miệng huỷ: 230mm
  - Dung tích bình chứa: 20L
  - Huỷ thẻ tín dụng: có
 • -20%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C

  3.620.000 ₫4.500.000 ₫
  - Model: PS-650C
  - Máy hủy tài liệu, kiểu hủy: Siêu vụn
  - Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ lần
  - Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong, chức năng trả ngược khi kẹt giấy, nhiệt/ bảo vệ quá tải, tự động dừng khi bị mắc kẹt
  - Kích thước hủy: 2.5x10mm
  - Dung tích bình chứa: 21L
 • -11%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C

  3.850.000 ₫4.350.000 ₫
  - Model: PS-620C
  - Kiểu hủy: Hủy vụn.
  - Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/1lần.
  - Tự khởi động và dừng khi hủy tài liệu xong: Có.
  - Chức năng trả ngược khi kẹt giấy: Có.
  - Kích thước hủy: 4 x 50mm.
  - Độ rộng để cho vật vào hủy : 230mm.
  - Kích thước hủy CD và thẻ tín dụng: 35mm.
  - Dung tích bình chứa: 5,5/21Gal/L.
  - Hủy thẻ tín dụng: Có.
  - Hủy đĩa CD/DVD: Có.
  - Độ ồn (dB): < 55.
  - Công suất tiêu thụ: 180W.
  - Tách riêng thẻ tín dụng và đĩa CD: Có.
  - Kiểu thùng chứa: Kéo ra.
 • -16%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C

  3.670.000 ₫4.350.000 ₫
  - Model: PS-610C
  - Công suất hủy: 10 tờ/1lần.
  - Kiểu hủy: Hủy vụn
  - Hủy các chất liệu: Giấy, đĩa CD, thẻ nhựa cứng
  - Cỡ giấy hủy: A4
  - Công suất: 70W
 • -16%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C

  2.050.000 ₫2.450.000 ₫
  - Model: PS-815C 
  - Công suất hủy: 8 tờ / 70g / 1 lần
  - Kiểu hủy: Sợi nhỏ
  - Thời gian hủy: 3 phút
  - Hủy liên tục: 50 - 100 tờ
  - Cỡ giấy hủy: 5mm x 38mm
 • -13%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C

  2.120.000 ₫2.450.000 ₫
  - Model: PS-800C 
  - Công suất: (8 tờ/lần), Thẻ Card, đĩa CD/DVD (1 thẻ/lần)
  - Khả năng hủy: 50 - 100 tờ, 50 thẻ
  - Kiểu hủy: Sợi nhỏ
  - Thời gian hủy: 3 - 5 phút
  - Hủy các chất liệu: Giấy, đĩa CD, thẻ nhựa cứng
 • -8%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M

  1.980.000 ₫2.150.000 ₫
  - Model: PS-508M
  - Công suất: 70W
  - Công suất hủy: 8 tờ A4/70g
  - Kiểu hủy: Sợi nhỏ
  - Khả năng hủy: 50 - 100 tờ
  - Thời gian hủy: 3 - 5 phút
 • -17%
  Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C

  1.950.000 ₫2.350.000 ₫
  - Hủy 1 lần 8 tờ A4 / 70g
  - Vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm
  - Độ ồn < 65d b
  - Hủy được ghim bấm, thẻ nhựa không hủy được đĩa CD
  - Miệng cắt rộng: 230mm
  - Tự khởi động, tốc độ: 4m/phút
Máy hủy tài liệu Silicon là dòng sản phẩm đến từ Mỹ được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cho những sản phẩm chất lượng, bền bỉ với tuổi thọ cao. Đây là dòng  máy hủy được người tiêu dùng đánh giá cao về khả năng hủy giấy, khả năng hủy nhanh và làm vụn lý tưởng đảm bảo tính cơ mật tuyệt đối trong cơ quan, doanh nghiệp mang lại sự hài lòng cho người sử dụng
Liên hệ