Error: [8] Undefined offset: 0
Ending Script

====================================BAT DAU KHU VUC THONG BAO LOI====================================
Website dang duoc test. Moi loi deu duoc hien thi nham giup phat hien loi nhanh chong.
Neu khong muon hien thi cac thong bao loi, thiet lap lai IS_DEBUG_MODE = FALSE


Loi xay ra o dong 134, file: /home/haiminhsho/domains/haiminhshop.vn/public_html/gui/frontend/modules/common/top_begin.php

Voi noi dung loi nhu sau: Array
====================================KET THUC KHU VUC THONG BAO LOI====================================Error: [8] Undefined offset: 0
Ending Script

====================================BAT DAU KHU VUC THONG BAO LOI====================================
Website dang duoc test. Moi loi deu duoc hien thi nham giup phat hien loi nhanh chong.
Neu khong muon hien thi cac thong bao loi, thiet lap lai IS_DEBUG_MODE = FALSE


Loi xay ra o dong 138, file: /home/haiminhsho/domains/haiminhshop.vn/public_html/gui/frontend/modules/common/top_begin.php

Voi noi dung loi nhu sau: Array
====================================KET THUC KHU VUC THONG BAO LOI====================================

 • Bút Đo Độ Mặn Nhiệt Độ HI98319

  Bút Đo Độ Mặn Nhiệt Độ HI98319

  Liên hệ
  - Bù nhiệt độ: Tự động từ 5 đến 50.0°C
  - Pin: 1 pin CR2032 3V Li-Ion / khoảng 100 giờ sử dụng liên tục
  - Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
  - Kích thước: 175 x 41 x 23 mm
 • Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822

  Khúc xạ kế để phân tích nước biển HI96822

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL (to cover prism totally)
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và  and kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Khúc Xạ Kế Đo NaCl Trong Thực Phẩm HI96821

  Khúc Xạ Kế Đo NaCl Trong Thực Phẩm HI96821

  Liên hệ
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và kính thủy tinh
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
  - Vỏ: IP65
  - Nguồn điện: 9 V
 • Máy Đo Độ Mặn Trong Thực Phẩm HACCP HI931102

  Máy Đo Độ Mặn Trong Thực Phẩm HACCP HI931102

  Liên hệ
  - Trở ra: 10¹² Ohms
  - Nguồn điện: 3 pin 1.5V
  - Môi trường: 0 đến 50 ° C (32 đến 122 ° F); Tối đa 100%
  - Kích thước: 185 x 72x 36 mm
  - Khối lượng: 300 g
 • Máy Đo Nồng Độ Natri (Na) Cầm Tay HI931101

  Máy Đo Nồng Độ Natri (Na) Cầm Tay HI931101

  Liên hệ
  - Độ phân giải
  + NaCl (g/l)
  0,01 pNa
  0,1 mg / L Na
  0,001 g / L Na
  0,01 g / L Na
  0,1 g / L Na
  + °C: 0.1°C
 • Máy Đo Độ Mặn (NaCl) Cầm Tay HI931100

  Máy Đo Độ Mặn (NaCl) Cầm Tay HI931100

  Liên hệ
  - Điện cực đo NaCl: FC300B, cáp 1m (mua riêng)
  - Đầu dò nhiệt độ: HI7662, cáp 1m (mua riêng)
  - Trở ra: 10¹² Ohms
  - Nguồn điện: 4 pin 1.5V
 • Máy Đo Ánh Sáng Cầm Tay HI97500

  Máy Đo Ánh Sáng Cầm Tay HI97500

  Liên hệ
  - Độ chính xác: ±6% giá trị  ±2 chữ số
  - Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
  - Kích thước: 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8’’)
  - Khối lượng: 180 g (6.3 oz)

   
 • Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Bia Rượu HI96841

  Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Bia Rượu HI96841

  Liên hệ
  - Bù nhiệt độ tự động    từ 10 đến 40 ° C (50 - 104 ° F)
  - Thời gian đo    Khoảng 1,5 giây
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng    Đèn LED màu vàng
 • Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96814

  Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96814

  Liên hệ
  - Phạm vi    0 đến 50% Brix / 0 đến 80 ° C (32 đến 176 ° F)
  - Giải pháp    ± 0,1% Brix / ± 0,1 ° C (± 0,1 ° F)
  - Sự chính xác    ± 0,2% Brix / ± 0,3 ° C (± 0,5 ° F)
  - Bù nhiệt độ tự động    từ 10 đến 40 ° C (50 - 104 ° F)
  - Thời gian đo    Khoảng 1,5 giây
 • Khúc Xạ Kế Đo Đường Và Hàm Lượng Cồn Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96813

  Khúc Xạ Kế Đo Đường Và Hàm Lượng Cồn Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96813

  Liên hệ
  - Khoang chứa mẫu    Vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Vỏ IP65
  - Loại pin / Tuổi thọ  9V / 5000
  - Tự động tắt    Sau 3 phút không sử dụng
  - Kích thước        19,2 (W) x 10,2 (D) x 6,7 (H) cm
 • Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96811

  Khúc Xạ Kế Đo Đường Trong Rượu, Mứt Và Nước Ép HI96811

  Liên hệ
  - Mẫu tế bào    Vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Vỏ IP65
  - Loại pin / Tuổi thọ  9V / 5000
  - Tự động tắt    Sau 3 phút không sử dụng
  - Kích thước        19,2 (W) x 10,2 (D) x 6,7 (H) cm
 • Khúc Xạ Kế Đo Lượng Đường Chuyển Hóa Theo Khối Lượng HI96804

  Khúc Xạ Kế Đo Lượng Đường Chuyển Hóa Theo Khối Lượng HI96804

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Theo Khối Lượng HI96803

  Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Theo Khối Lượng HI96803

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng :LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng 
 • Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Theo Khối Lượng HI96802

  Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Theo Khối Lượng HI96802

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix Trong Thực Phẩm HI96801

  Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix Trong Thực Phẩm HI96801

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix HI96800

  Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Brix HI96800

  Liên hệ
  - Kích thước mẫu nhỏ nhất: 100 μL
  - Nguồn sáng: LED vàng
  - Khoang chứa mẫu: vòng thép không gỉ và lăng kính thủy tinh
  - Tự động tắt: sau 3 phút không sử dụng
 • Máy Đo Độ Ẩm Nhiệt Độ Cầm Tay Tích Hợp Đầu Dò HI93640

  Máy Đo Độ Ẩm Nhiệt Độ Cầm Tay Tích Hợp Đầu Dò HI93640

  Liên hệ
  - Độ phân giải 0.1% RH
                           0.1°C / 0.1°F                                  
  - Độ chính xác: ±3% RH (50 to 85% RH); ±4% RH (ngoài thang)
                            ±0.5°C /±1°F
  - Pin: 3 pin 1.5V
  - Môi trường: 0 to 60°C (32 to 140°F); RHmax 98% không ngưng tụ
 • Máy Đo Độ Ẩm Nhiệt Độ Cầm Tay HI9564

  Máy Đo Độ Ẩm Nhiệt Độ Cầm Tay HI9564

  Liên hệ
  - Pin: 1.5V / khoảng 10.000 giờ sử dụng liên tục
  - Môi trường: 0 to 60°C (32 to 140°F); RH max 98% không ngưng tụ
  - Kích thước: 154 x 63 x 30 mm
  - Khối lượng: 196g
 • Máy lọc không khí Boneco P500

  Máy lọc không khí Boneco P500

  18.750.000 ₫
  • Sản lượng làm sạch: 258 m³/ h in CADR
  • Diện tích: 67m
  • Kích thước: 450 x 224 x 642 mm
  • Trọng lượng: 8,2 kg
 • Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco P700

  Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco P700

  42.950.000 ₫
  • Sản lượng không khí sạch: 750m³/h in CADR
  • Diện tích sử dụng : 200m
  • Kích thước : 360 x 390 x 769 mm
  • Trọng lượng: 15 kg
 • Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco H300

  Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco H300

  13.850.000 ₫
  • Dung tích bình chứa : 4,5 lít
  • Điện áp nguồn: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
  • Tiết kiệm năng lượng: 3,6 - 9.6 W
  • Kích thước : 280 x 280 x 465 mm, 5,5kg

   
 • Máy tạo độ ẩm công nghệ sóng siêu âm Boneco U650

  Máy tạo độ ẩm công nghệ sóng siêu âm Boneco U650

  8.350.000 ₫
  Sản lượng độ ẩm: 550g/h
  Dung tích nước: 5,5 lít
  Điện năng: 29 W
  Diện tích: 60m / 150m
  Kích thước: 280 x 240 x 355mm
  Trọng lượng: 4 kg
  Độ ồn <25 dB (A)
  Điện áp : 230 V / 50 Hz
   
 • Máy tạo độ ẩm công nghệ sóng siêu âm Boneco U200

  Máy tạo độ ẩm công nghệ sóng siêu âm Boneco U200

  3.550.000 ₫
  Sản lượng độ ẩm 300g/h
  Dung tích nước: 4,5 lít
  Điện năng: 20 W
  Diện tích: 50m / 125m
  Kích thước: 280 x 280 x 412mm
  Trọng lượng: 1,8 kg
  Độ ồn <25 dB (A)
 • Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco H680

  Máy lọc không khí kết hợp tạo ẩm Boneco H680

  40.450.000 ₫
  • Điện năng: 30w
  • Sản lượng độ ẩm : 1000 g/h
  • Sản lượng không khí sạch: 190 m³/ h
  • Diện tích sử dụng: 100m
  • Kích thước : 347 x 435 x 490 mm
 • Máy lọc không khí ô tô Boneco P50

  Máy lọc không khí ô tô Boneco P50

  2.550.000 ₫
  Dòng điện: 5 V DC
  Điện năng: 1W
  Lượng ion âm phát ra: > 3.000.000 ion (-)/cm³
  Kích thước: 63 x 63 x 178mm
  Trọng lượng: 0,3 kg
  Độ ồn: <30 dB (A)
 • Máy lọc không khí Boneco P340

  Máy lọc không khí Boneco P340

  8.750.000 ₫
  Diện tích: 40m
  Kích thước: 206 x 336 x 527 mm
  Trọng lượng: 6,3 kg
  Độ ồn <57 dB (A)
  Điện áp : 220-240 V / 50 Hz
  Điện năng tiêu thụ : 1-50 W
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

  9.450.000 ₫
  Công suất tiêu thụ 6W - 66W
  Chức năng Lọc không khí, Tạo độ ẩm
  Độ ẩm 250 - 700ml/h
  Diện tích sử dụng 52 m2
 • Máy lọc và tiệt trùng không khí PURESYS AIO-Mobile (HQ)

  Máy lọc và tiệt trùng không khí PURESYS AIO-Mobile (HQ)

  4.830.000 ₫
  - Kích thước Rộng x Cao x Sâu: 114 x 260 x 114 mm
  - Công suất: 6 W
  - Diện tích hoạt động: 14 - 16 m²
  - Công nghệ khử trùng Air Magic
 • Máy lọc và tiệt trùng không khí PURESYS AIO-30

  Máy lọc và tiệt trùng không khí PURESYS AIO-30

  49.450.000 ₫
  - Diện tích hoạt động: 66m2
  - Nguồn điện: 110~240V AC
  - Công suất: 65W
  - Kích thước: 320(W)x165(D)x1220(H)mm
 • Máy lọc không khí Boneco P400

  Máy lọc không khí Boneco P400

  15.950.000 ₫
  Sản lượng không khí sạch: 230 m³/ h in CADR
  Diện tích: 56m
  Kích thước: 450 x 224 x 562 mm
  Trọng lượng: 7,2 kg
  Độ ồn <30 dB (A)
  Điện áp : 220-240 V / 50 Hz
  Điện năng tiêu thụ : 27 W
 • Máy lọc không khí PANASONIC F-PXM55A

  Máy lọc không khí PANASONIC F-PXM55A

  8.300.000 ₫
  • Kích thước: 58.0 x 30.0 x 20,5 cm
  • Công nghệ: Nano-E
  • Diện tích phòng: 42 m2
  • Công suất: 7 | 49 W
 • Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

  Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

  7.200.000 ₫
  - Diện tích lọc tối ưu: 33 m2
  - Tốc độ lọc không khí : 270 m3/h
  - Điện năng tiêu thụ: 6,5 – 42 W
  - Độ ồn của máy: 22 – 52 dB
  - Công nghệ lọc: Hệ thống màng lọc + NanoE
  - Số lượng lớp lọc: 03 (lọc thô, lọc Hepa, lọc Carbon)
 • Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

  Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

  2.850.000 ₫
  - Model: F-PXJ30A
  - Diện tích lọc khí: 20m2
  - Màng lọc: HEPA khử mùi
  - Công suất: 15/22/30 W
  - Mức tiêu thụ điện năng: 30/22/15
  - Lưu lượng không khí (m3/phút): 2.8/1.8/0.8
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A9000

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A9000

  16.750.000 ₫
  Nguồn gốc: Nhật Bản
  Nguồn điện: 220V/50Hz
  Diện tích sử dụng: 68m2.
  Công suất tạo ẩm (mL/h): 800
  Dung tích bình nước (L):  2,5
  Chiều dài dây điện:  1,8m
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A7000

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A7000

  12.350.000 ₫
  Nguồn gốc: Nhật Bản.
  Nguồn điện: 220V/ 50Hz
  Diện tích sử dụng: 50m2
  Hẹn giờ tắt: 4h
  Công suất tạo ẩm (mL/h): 670
  Dung tích bình nước (L): 2.5
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Coway APM-1010DH

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Coway APM-1010DH

  13.350.000 ₫
  - Diện tích lọc: 45 m2
  - Bình chứa nước dung tích : 3,0L
  - Cảm biến ô nhiễm: Cảm biến bụi bẩn
  - Điều chỉnh tốc độ: Thấp, Trung bình, Cao, Tubor
  - Tiêu thụ điện năng: Từ 5,0w -> 50w
  - Độ ồn khi chạy: Từ 20,7 -> 47,3dB
  - Kích thước 3 chiều: 58,6 x 41 x 24,3 cm
  - Cân nặng: 10,3 kg
   
 • Máy lọc không khí Coway AP-3008FH

  Máy lọc không khí Coway AP-3008FH

  21.650.000 ₫
  - Diện tích lọc:  93 m2
  - Sử dụng màng lọc 05 lớp: Lọc thô; Lọc bụi nhỏ; Lọc dầu, chất ô xy hóa; Lọc Carbon; Lọc Hepa
  - Cảm biến          Có cảm biến mùi hôi
                               Có cảm biến bụi bẩn
  - Điều chỉnh tốc độ: 5 Tốc độ tùy chỉnh
  - Tiêu thụ điện năng: Từ 13,5w - 106,6w
  - Độ ồn khi chạy: Từ 31,6 - 52,9dB
  - Kích thước 3 chiều: 60 x 41 x 92 cm
  - Cân nặng: 24,5 kg
 • Máy lọc không khí Coway AP-1009CH

  Máy lọc không khí Coway AP-1009CH

  6.650.000 ₫
  - Màu sắc: Trắng
  - Tốc độ quạt: 900rpm
  - Độ ồn: 31dB-44dB
  - Lưu lượng không khí: 3.5 cmm- Điện năng tiêu thụ: 27W – 43W
  - Diện tích: 20 ~ 25 m2
  - Trọng lượng: 4.5kg
  - Kích thước: 655mm x 203mm x 353mm
 • Máy lọc không khí coway AP-1008DH

  Máy lọc không khí coway AP-1008DH

  10.950.000 ₫
  - Công suất tiêu thụ: 47W
  - Lưu lượng không khí: 1.27 – 5
  - Diện tích: 25 ~ 35 m2
  - Tốc độ quạt: 340 – 900
  - Trọng lượng: 7.3kg
  - Kích thước (rộng x cao x sâu): 354 x 645 x 194 mm
 • Máy lọc không khí Daikin MC30UVM6

  Máy lọc không khí Daikin MC30UVM6

  3.940.000 ₫
  - Diện tích sử dụng: 20m²
  - Công suất: 16W
  - Kích thước: 45.5mm x 28cm x 18.9cm
  - Trọng lượng sản phẩm: 5kg
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A6000

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A6000

  10.450.000 ₫
  Diện tích lọc 46 m2
  Bình chứa nước dung tích 2,5 lít
  Sử dụng màng lọc: 04 lớp: Thô, Carbon, Hepa, Tạo ẩm
  Tiêu thụ điện năng Từ 4w -> 60w
  Độ ồn khi chạy Từ 13dB -> 52dB
  Chạy tiết kiệm điện Eco
  Cảnh báo ô nhiễm Có
 • Máy lọc không khí coway AP-1008CH

  Máy lọc không khí coway AP-1008CH

  8.750.000 ₫
  - Điện năng tiêu thụ: 5.1W – 44.5W
  - Tốc độ quạt: Tối đa 990 vòng / phút
  - Độ ồn: 22,4-48,9 dB
  - Lưu lượng không khí: 5.88 ccm
  - Diện tích: 25 ~ 35 m2
  - Trọng lượng: 6.8kg
 • Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6

  Máy lọc không khí Daikin MC40UVM6

  5.840.000 ₫
  - Dòng điện: 220~240V/50Hz
  - Độ ồn: 19dB - 49dB
  - Điện vào: 7W - 23W
  - Màu sắc:Trắng
  - Kích thước(C x R x S): 500 x 270 x 270mm
 • Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

  Máy lọc không khí Daikin MC55UVM6

  6.740.000 ₫
  - Trọng lượng: 6.8 Kg
  - Màng lọc: lọc thô, lọc khử mùi và lọc bụi (Phin lọc tĩnh điện HEPA)
  - Dòng điện: 220~240V/50Hz
  - Độ ồn: 19dB - 53dB
  - Điện vào: 8W - 37W
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước(C x R x S): 500 x 270 x 270mm
 • Máy lọc không khí hút ẩm Coway AD-1615A

  Máy lọc không khí hút ẩm Coway AD-1615A

  10.350.000 ₫
  Công suất: 295W
  Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz - 60Hz
  Phạm vi sử dụng: 25 - 30m2
  Công suất hút ẩm: 16 lít/ngày
  Dung tích bình nước: 6 lít
  Trọng lượng sản phẩm: 17kg
 • Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6

  Máy lọc không khí Daikin MC70MVM6

  6.900.000 ₫
  - Diện tích lọc lên đến: 46 m²
  - Công suất: 60/22/4 W
  - Khoá trẻ em: có
  - Tự khởi động lại: có
  - Công nghệ tạo dòng xoáy Streamer diệt khuẩn hiệu quả
  - Chế độ cảm biến: bụi, mùi
  - Đèn báo chất lượng khí
  - Bộ lọc 6 lớp cao cấp
  - Inverter tiết kiệm điện: Có
  - Kích thước: 403 x 241 x 576 mm
  - Màu: Trắng
  - Chế độ hoạt động: Lọc sạch không khí, khử mùi, tạo ẩm
  - Trọng lượng: 8.6 kg
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-P50J

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-P50J

  8.450.000 ₫
  Dung tích bình nước: Khoảng 2,5 L
  Diện tích phòng tiêu chuẩn: 33m2
  Công suất tạo ẩm: Khoảng 520ml/h
  Điện áp: 220V - 240V, 50 - 60 Hz
  Cảm biến:Mùi, Độ ẩm
  Màng lọc:Lọc thô,Lọc EPA,Tạo ẩm
 • Máy lọc không khí Hitachi EP-A3000 240(WH)

  Máy lọc không khí Hitachi EP-A3000 240(WH)

  4.400.000 ₫
  - Diện tích lọc khí: 22 / 25 m2
  - Bộ lọc: Epa
  - Khử mùi: Có
  - Khối lượng sản phẩm (kg): 4 kg
  - Kích thước sản phẩm: 424 x 400 x 133 mm
   
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A5000

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A5000

  8.940.000 ₫
  • Diện tích lọc tối ưu: 33 m2
  • Tốc độ lọc không khí: 300 m3/1h
  • Tốc độ tạo hởi ẩm tự nhiên: 520 ml/h (max)
  • Dung tích bình chứa nước: 2,5 lít
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm HITACHI EP-L110E

  Máy lọc không khí và tạo ẩm HITACHI EP-L110E

  18.150.000 ₫
   
  • Hãng: HITACHI
  • Model: EP-L110E
  • Diện tích phòng sử dụng thích hợp: 79m2
  • Phím nhấn cảm ứng
  • Công suất tiêu thụ:4-60W
  • Độ ồn: 14 -55 dB
  • Công suất tạo ẩm: 800mL/h
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm HITACHI EP-M70E

  Máy lọc không khí và tạo ẩm HITACHI EP-M70E

  15.150.000 ₫
  • Hãng: HITACHI
  • Model: EP-M70E
  • Điện áp sử dụng:  220V~50Hz
  • Trọng lượng máy:12 kg
 • -12%
  Máy lọc không khí Coway AP-1516D

  Máy lọc không khí Coway AP-1516D

  13.450.000 ₫15.350.000 ₫
  - Diện tích sử dụng 50m2
  - Công suất 50W
  - Hẹn giờ Có
  - Kích thước 41 x 24 x 76,5cm
 • -13%
  Máy lọc không khí Coway AP-0509DH

  Máy lọc không khí Coway AP-0509DH

  4.750.000 ₫5.450.000 ₫
  Máy lọc không khí Coway AP-0509DH giá rẻ 

  - Thương hiệu:  Coway
  - Xuất xứ: Hàn Quốc
  - Model: AP-0509DH
  - Diện tích sử dụng: 15m2
  - Công nghệ nổi bật: 3 chế độ tốc độ khác nhau, hệ thống lọc 3 giai đoạn
  - Độ ồn (Thấp / Tối đa):31/44 dB
 • Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK55TVM6

  Máy lọc không khí và tạo ẩm Daikin MCK55TVM6

  8.350.000 ₫
  - Màng lọc: lọc thô, lọc khử mùi, lọc tĩnh điện HEPA, tạo ẩm
  - Dòng điện: 220~240V/50Hz
  - Độ ồn: Khô/tạo ẩm: 19dB - 53dB/25dB - 53dB
  - Điện vào: Khô/tạo ẩm: 7W - 56W/11W - 58W
  - Màu sắc: Trắng
  - Kích thước(C x R x S): 700 (718 với bánh xe) x 270 x 270mm
  - Trọng lượng: 9.5 Kg (Không bao gồm nước)
 • Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ30J

  Máy lọc không khí Hitachi EP-PZ30J

  4.450.000 ₫
  Diện tích sử dụng: 22-25 m2
  Lưu lượng không khí: 37 – 21 – 18 (m3/phút)
  Độ ồn: 47 – 36 – 29 (dB)
  Độ tiêu thụ điện: 37 – 21 – 18 (W)
 • -27%
  Đèn diệt côn trùng Kill Pest 3 tấc PK-20A

  Đèn diệt côn trùng Kill Pest 3 tấc PK-20A

  720.000 ₫990.000 ₫
  - Phạm vi bắt côn trùng: 50m2
  - Chất liệu: Nhôm - Nhựa
  - Bòng đèn: 2 x 10 W
  - Kích thước: 405 x 123 x 300mm
 • -23%
  Đèn diệt côn trùng DS-DH18G

  Đèn diệt côn trùng DS-DH18G

  1.820.000 ₫2.350.000 ₫
 • -9%
  Đèn diệt côn trùng DS-D152G

  Đèn diệt côn trùng DS-D152G

  2.195.000 ₫2.400.000 ₫
 • -18%
  Đèn diệt côn trùng Luba ZL011

  Đèn diệt côn trùng Luba ZL011

  1.850.000 ₫2.250.000 ₫
  - Công suất: 18 W
  - Phạm vi hoạt động: 25 m2
  - Kích thước: 20 x 45 x 17,7cm
  - Trọng lượng: 2.5 kg
 • -14%
  Đèn diệt côn trùng DS-D202I

  Đèn diệt côn trùng DS-D202I

  3.750.000 ₫4.350.000 ₫
  Vỏ ngoài: Inox
  Điện áp: AC 220V - 50Hz
  Bóng đèn: 18W x 2 (Philips)
  Phạm vi: 100 m2
  Kích thước: 68 x 17 x 39 (cm)
  Trọng lượng: 8.5 kgs

   
Xem thêm